phản ứng đặc trưng của ankan là

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới phản xạ đặc thù của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc tương quan.

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của ankan là

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một số trong những tư liệu liên quan:

  • Ankan sở hữu những loại đồng phân nào
  • Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào
  • Có từng nào đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10
  • Cho ankan A mang tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. CTPT của A là:

Phản ứng đặc thù của ankan là

A. phản xạ thế.

B. phản xạ nằm trong.

C. phản xạ lão hóa.

D. phản xạ tách

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế

Đáp án A 

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế vì thế phân tử ankan chỉ chứa chấp links đơn.

CnH2n+2 + xX2 → CnH2n+2 - xXx + xHX

Khi phát sáng hoặc nhen rét lếu hợp ý metan và clo tiếp tục xẩy ra phản xạ thế theo lần lượt những vẹn toàn tử hiđro bởi vì clo:

CH4 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

CH3Cl  + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl 

CH2Cl2 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CCl4 + HCl 

Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động và tạo ra trở nên lếu hợp ý hóa học với tỉ trọng % không giống nhau.

Ankan thuộc tính với Clo

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) và CH3-CHCl-CH3 + HCl (57%)

Ankan thuộc tính với brom

CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3 + + HBr (97%)

Về phương pháp những vẹn toàn tử H vô phân tử ankan hoàn toàn có thể bị thay cho thế theo lần lượt từ là 1 cho tới không còn.

Khả năng phản xạ thuyên giảm trật tự F2 > Cl2 > Br2 > I2.

Thường thì tao ko bắt gặp phản xạ của flo vì thế nó phản xạ quá nặng và thông thường khiến cho phản xạ hủy:

CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n + 2)HF

còn iot lại phản xạ vượt lên trên yếu hèn nên hầu hết cũng ko bắt gặp. Với clo phản xạ cần thiết ĐK độ sáng còn brom thì rất cần được đun rét.

 Với những vẹn toàn tử H links với những vẹn toàn tử C không giống nhau thì năng lực nhập cuộc phản xạ không giống nhau: H links với Cbậc 3 > Cbậc 2 > Cbậc 1 và thành phầm đó là thành phầm ưu tiên thế X vô H của C bậc cao (C sở hữu không nhiều H hơn). Lượng thành phầm sinh đi ra tỷ trọng với tích số n

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Ankan sở hữu những loại đồng phân nào

A. Đồng phân địa điểm group chức.

B. Đồng phân group chức

C. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan sở hữu kể từ 4C trở chuồn ứng với từng công thức phân tử sở hữu những công thức kết cấu mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

Câu 2. Khi clo hóa lếu hợp ý 2 ankan người tao chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan ê là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo ra 1 thành phầm và 1 ankan tạo ra 2 sản phẩm

A đích vì thế etan tạo ra 1 thành phầm, propan tạo ra 2 sản phẩm

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B sai vì thế propan tạo ra 2 thành phầm, iso-butan tạo ra 2 sản phẩm

C sai vì thế iso-butan tạo ra 2 thành phầm, n-pentan tạo ra 3 sản phẩm

D sai vì thế neo-pentan tạo ra 1 thành phầm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Câu 3. Ankan nó phản xạ với Clo đưa đến 2 dẫn xuất monoclo sở hữu tỉ khối khá đối với H2 bởi vì 39,25 thương hiệu của nó là

A. butan

B. propan

C. iso-butan

D. 2-metylbutan

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo đưa đến dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{as, to}{\rightarrow}CnH2n+1Cl + HCl (1)

MCnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tao sở hữu : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 chiếm được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 4. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Câu 5. Khi tổ chức phản xạ thế thân thuộc ankan X với khá brom sở hữu phát sáng người tao chiếm được lếu hợp ý Y chỉ chứa chấp nhị hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với không gian bởi vì 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

+) Từ phương trình hóa học=> lếu hợp ý Y bao gồm nhị hóa học là : CnH2n+2-xBrx và HBr

+) Từ tỉ khối khá của Y => lập PT ẩn x và n, tiếp sau đó biện luận tìm hiểu x và n

+) Phản ứng chỉ đưa đến 2 thành phầm nên suy đi ra có duy nhất một thành phầm thế có một không hai => công thức kết cấu của X

Câu 6. Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Các ankan là những hóa học tan chất lượng vô nước

B. Các ankan đều phải có lượng riêng rẽ to hơn 1g/ml.

C. Ankan sở hữu đồng phân mạch cacbon.

D. Có 4 ankan đồng phân kết cấu của nhau sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H10 .

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế ankan hầu hết ko tan vô nước.

B sai vì thế ankan nhẹ nhàng rộng lớn nước nên lượng riêng rẽ nhỏ rộng lớn 1g/ml.

D sai vì thế C4H10 chỉ mất 2 ankan đồng phân là CH3-CH2-CH2-CH3 và (CH3)3CH.

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

-------------------------

Trên trên đây VnDoc đang được ra mắt cho tới chúng ta Phản ứng đặc thù của ankan là. Để hoàn toàn có thể nâng lên sản phẩm vô học hành, VnDoc van lơn ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác tập luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác tập luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng rẽ giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.