ôn tập về đo diện tích và đo thể tích tiếp theo


Điền vết >, <, = vô điểm chấm: 8m2 5dm2 ... 8,05m2 8m2 5dm2 ... 8,5m2 8m2 5dm2 ... 8,005m2 7m3 5dm3 ... 7,005m3 7m3 5dm3 ... 7,5m3 2,94dm3 ... 2dm3 94cm3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: ôn tập về đo diện tích và đo thể tích tiếp theo

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Điền vết >, <, =  vô điểm chấm: 

          8m5dm... 8,05m2                 

          8m5dm2 ... 8,5m2                           

          8m5dm... 8,005m2                       

          7m5dm3 ... 7,005m

          7m3 5dm... 7,5m3

          2,94dm... 2dm94cm

Phương pháp giải:

Đổi số đo ở nhị vế về và một đơn vị chức năng đo rồi đối chiếu thành phẩm.

Lời giải chi tiết:

          8m5dm= 8,05m(vì 8m5dm= \(8\dfrac{5}{100}\)m2 = 8,05m2)

          8m5dm2 < 8,5m2

          8m5dm2 > 8,005m2

          7m5dm3 = 7,005m(Vì 7m5dm3 = \(7\dfrac{5}{1000}\)m3 = 7,005m3)

          7m3 5dm3 < 7,5m3

          2,94dm> 2dm94cm(Vì 2dm94cm= \(2\dfrac{94}{1000}\)dm3 = 2,094dm3)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều lâu năm \(150m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều lâu năm. Trung bình cứ \(100m^2\) của thửa ruộng cơ nhận được \(60kg\) thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ người tớ nhận được từng nào tấn thóc ? 

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài × \(\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S thửa ruộng gấp \(100m^2\) bao nhiêu đợt.

- Tính số ki-lô-gam thóc thu được

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 150 m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): 60kg thóc

Thửa ruộng: .... tấn thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là :

                   \(150 × \dfrac{2}{3} = 100\;(m)\) 

Diện tích của thửa ruộng là :

                   \(150 × 100 = 15000\; (m^2)\)

\(15000m^2\) gấp \(100m^2\) số đợt là :

                   \(15000 : 100 = 150\) (lần)

Số tấn thóc nhận được bên trên thửa ruộng này là :

                    \(60 × 150 = 9000\; (kg)\) 

                    \(9000kg=9\) tấn 

Xem thêm: giỗ to hùng vương (ngày mấy)

                                            Đáp số: \(9\) tấn.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật với những độ cao thấp đo ở trong thâm tâm bể là: chiều lâu năm 4m, chiều rộng lớn 3m, độ cao 2,5m. tường rằng 80% thể tích của bể đang được chứa chấp nước. Hỏi:

a) Trong bể với từng nào lít nước ? (1\(l\) = 1dm3

b) Mức nước chứa chấp vô bể cao từng nào mét ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích của bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Tính thể tích nước đang xuất hiện vô bể = thể tích của bể : 100 × 80.

- Đổi thể tích thanh lịch đơn vị chức năng đề-xi-mét khối tiếp sau đó thay đổi thanh lịch đơn vị chức năng lít.

- Tính diện tích S lòng bể = chiều dài × chiều rộng lớn. 

- Chiều cao mực nước = thể tích nước vô bể : diện tích S lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của bể nước là:

                  4 × 3 × 2,5 = 30 (m3)

Thể tích nước đang xuất hiện vô bể là:

                 30 : 100 × 80 = 24 (m3)

Đổi: 24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

b) Cách 1 :

Diện tích lòng của bể là:

                  4 × 3 = 12 (m2)

Chiều cao nấc nước chứa chấp vô bể là:

                  24 : 12 = 2 (m)

Cách 2 : 

Vì 80% thể tích của bể đang được chứa chấp nước nên độ cao nấc nước vô bể tiếp tục vì chưng 80% độ cao của bể.

Mức nước vô bể cao số mét là :

              2,5 : 100 × 80 = 2 (m) 

                                Đáp số: a) 24000 lít ;

                                              b) 2m.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn luyện về đo thời hạn

  Viết số tương thích vô điểm chấm:

 • Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép nằm trong

  Tính: Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhị từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi Khi cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào Tỷ Lệ thể tích của bể ?

 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện luyện

  Tính: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

  Tính: Một xe hơi và một xe pháo máy lên đường và một khi và lên đường trái hướng nhau. Ô tô lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5km/giờ, xe pháo máy lên đường kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ nửa tiếng xe hơi và xe pháo máy gặp gỡ nhau bên trên C. Hỏi quãng lối AB lâu năm từng nào ki-lô-mét?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: 19 man bằng bao nhiêu tiền việt