ở nhiệt độ cao khí co khử được oxit nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 177,639

A. Fe2O3 và CuO

Bạn đang xem: ở nhiệt độ cao khí co khử được oxit nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A.

Khí CO chỉ khử được oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau Al nhập mặt hàng năng lượng điện hóa. Chỉ đáp án A thích hợp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những cặp sắt kẽm kim loại vẹn toàn hóa học xúc tiếp thẳng với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng những cặp sắt kẽm kim loại bên trên nhập hỗn hợp axit, số cặp sắt kẽm kim loại nhập tê liệt Fe bị phá huỷ huỷ trước là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2:

Cho sơ đồ sau:

FeFeCl2FeOH2FeOH3Fe2O3FeFeCl3

Số phương trình phản ứng oxi hóa - khử nhập dãy là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3:

Cho Fe phản xạ với dd HNO3 quánh, rét nhận được một hóa học khí gray clolor đỏ chót. Chất khí tê liệt là:

A. N2

B. NH3

Xem thêm: nêu cấu tạo và chức năng của da

C. NO2

D. N2O

Câu 4:

Có thể dùng axit nào tại đây để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm: Al, Fe, Cu, Ag?

A. HCl

B. HNO3 loãng

C. H2SO4 loãng

D. H2SO4 đặc nguội

Câu 5:

Chất nào tại đây có thể oxi hóa Zn thành Zn2+?

A. Fe

B. Ag+

C. Al3+

D. Ca2+

Câu 6:

Kim loại M bị bào mòn năng lượng điện hoá học tập khi xúc tiếp với Fe nhập không gian độ ẩm. M hoàn toàn có thể là

A. Bạc

B. Đồng

C. Chì

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

D. Kẽm