nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Tên thủ tục Giải quyết tận hưởng BHXH một lần
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết và xử lý tận hưởng những chính sách bảo đảm xã hội
Cơ quan liêu thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự động thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

Bạn đang xem: nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

NLĐ lập làm hồ sơ theo dõi quy lăm le bên trên mục 9.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp mang lại ban ngành BHXH điểm trú ngụ.

Bước 2. Cơ quan liêu BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và giải quyết và xử lý theo dõi quy lăm le.

Bước 3. Nhận kết quả

NLĐ nhận sản phẩm giải quyết và xử lý, gồm: Quyết lăm le về sự tận hưởng BHXH một lần; Bản quy trình đóng góp BHXH; Tiền trợ cung cấp.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: NLĐ nộp làm hồ sơ bởi vì một trong những mẫu mã sau:

- Qua thanh toán giao dịch năng lượng điện tử: NLĐ ĐK nhận mã xác thực và gửi làm hồ sơ năng lượng điện tử cho tới Cổng tin tức năng lượng điện tử BHXH nước Việt Nam hoặc qua chuyện Tổ chức I-VAN (nếu vẫn ĐK dùng công ty I-VAN); tình huống ko gửi làm hồ sơ giấy tờ sang trọng định hình năng lượng điện tử thì gửi toàn cỗ làm hồ sơ giấy tờ mang lại ban ngành BHXH qua chuyện công ty bưu chủ yếu công ích;

- Qua công ty bưu chủ yếu công ích;

- Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH.

2. Nhận kết quả:

NLĐ nhận:

- Hồ sơ sách vở liên quan: theo như hình thức vẫn ĐK (Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH hoặc qua chuyện công ty bưu chủ yếu công ích hoặc qua chuyện thanh toán giao dịch năng lượng điện tử);

- Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH hoặc trải qua công ty bưu chủ yếu công ích hoặc trải qua thông tin tài khoản cá nhân;

+ Trường ăn ý ủy quyền cho những người không giống lĩnh thay cho, triển khai theo dõi quy lăm le bên trên giấy tờ thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay cho những chính sách BHXH, trợ cung cấp thất nghiệp” hoặc phiên bản chủ yếu Hợp đồng ủy quyền theo dõi quy lăm le của pháp lý.

Thành phần hồ nước sơ

1. Trường ăn ý tận hưởng BHXH một lần:

a) Bản chủ yếu Sổ BHXH.

b) Bản chủ yếu Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB).

c) Đối với những người rời khỏi quốc tế nhằm lăm le cư nên nộp thêm thắt phiên bản sao Giấy xác nhận của ban ngành đem thẩm quyền về sự thôi quốc tịch nước Việt Nam hoặc phiên bản dịch giờ đồng hồ Việt được xác nhận hoặc công hội chứng một trong những sách vở sau đây:

- Hộ chiếu vì thế quốc tế cung cấp.

- Thị thực của ban ngành quốc tế đem thẩm quyền cung cấp đem xác nhận việc được chấp nhận nhập cư với nguyên nhân lăm le cư ở quốc tế.

- Giấy tờ xác nhận về sự đang khiến giấy tờ thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; sách vở xác nhận hoặc thẻ thông thường trú, trú ngụ đem thời hạn kể từ 05 năm trở lên trên của ban ngành quốc tế đem thẩm quyền cung cấp.

d) Trường ăn ý bị giắt những căn bệnh nguy khốn cho tới tính mạng con người như: Ung thư, bại liệt, xơ gan lì cổ chướng, phong, lao nặng nề, nhiễm HIV vẫn gửi sang trọng quy trình AIDS thì nhận thêm trích sao/tóm tắt làm hồ sơ bệnh tật thể hiện nay biểu hiện ko tự động đáp ứng được; nếu như bị giắt những căn bệnh không giống thì thay cho bởi vì Biên phiên bản thẩm định nấc suy hạn chế kể từ 81% KNLĐ trở lên trên của Hội đồng GĐYK thể hiện nay biểu hiện ko tự động đáp ứng được.

đ) Trường ăn ý giao dịch phí GĐYK thì nhận thêm hóa đơn, hội chứng kể từ thu tiền phí thẩm định tất nhiên phiên bản chủ yếu bảng kê những nội dung thẩm định của hạ tầng triển khai GĐYK.

e) Bản chủ yếu Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng vô Quân group đem tận hưởng phụ cung cấp chống (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) so với người dân có thời hạn đáp ứng vô Quân group trước thời gian ngày 01/01/2007 bên trên địa phận đem tận hưởng phụ cung cấp chống tuy nhiên tuột BHXH ko thể hiện nay tương đối đầy đủ vấn đề thực hiện địa thế căn cứ tính phụ cung cấp chống.

2. Đối với những người làm việc là công dân quốc tế thao tác bên trên nước Việt Nam tận hưởng BHXH một lần: Hồ sơ như nêu bên trên nội dung 1b, 1d, 1đ.

Xem thêm: nahco3 + caoh2

Số lượng hồ nước sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

Tối nhiều 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ban ngành BHXH nhận đầy đủ làm hồ sơ theo dõi quy lăm le.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên kiểu đơn, kiểu tờ khai

- Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB)

- Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng vô Quân group đem tận hưởng phụ cung cấp chống (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020)


14_HSB.pdf

04B_HBQP.pdf

Yêu cầu, ĐK thực hiện

Điều 60, 77 Luật BHXH; Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, Điều 8 Nghị lăm le số 115/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 (22/6/2015);

- Nghị lăm le số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị lăm le số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị lăm le số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị lăm le số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị lăm le số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA- BLĐTBXH (30/6/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết lăm le số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết lăm le số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết lăm le số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết lăm le số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết lăm le số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

Xem thêm: utc là trường gì

Thông tin cậy thêm