nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu hỏi:

24/09/2019 18,186

 D. chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Bạn đang xem: nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Đáp án chủ yếu xác

+ Nguyên tắc tạo nên loại năng lượng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

ü   Đáp án D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 50 V vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần R vướng tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng thân thích nhì đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng thân thích nhì đầu cuộn cảm bằng:

 A. 40 V.

 B. 10 V.

 C. đôi mươi V.

 D. 30 V.

Câu 2:

Đặt năng lượng điện áp u = 1202cos100πt-π6  V vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm thuần L = 87π  H và tụ C vướng tiếp nối đuôi nhau. Điện áp nhì đầu cuộn cảm thời điểm này là uL = 1752cos100πt+π12  V. Giá trị của năng lượng điện trở R là:

A. 602 Ω

B. 60 Ω

C. 302 Ω

D. 87,5 Ω

Câu 3:

Đặt vô nhì đầu đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì chừng lệch sóng của điện áp u với độ mạnh loại năng lượng điện i vô mạch được tính theo đòi công thức

A. tanφ = ωL - 1C.ωR

B. tanφ = ωC - 1L.ωR

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

C. tanφ = ωL - C.ωR

D. L.ω + C.ωR

Câu 4:

Đối với những công cụ dung nạp năng lượng điện như quạt, tủ giá tiền người tớ nâng lên thông số hiệu suất là để?

 A. tăng năng lượng điện áp toan nút.

 B. hạn chế hiệu suất dung nạp.

 C. hạn chế độ mạnh loại năng lượng điện.

 D. tăng hiệu suất lan sức nóng.

Câu 5:

Dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua loa mạch chỉ mất cuộn chạc thuần cảm luôn:

 A. với trộn ban sơ vì chưng 0.

 B. trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhì đầu mạch góc π2

 C. với trộn ban sơ bằng-π2

 D. sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhì đầu mạch góc π2

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = 2002cos100πt  V vô nhì đầu một quãng mạch bao gồm cuộn cảm có tính tự động cảm L = 1π  H và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung  C = 10-42πF vướng tiếp nối đuôi nhau. Cường chừng loại năng lượng điện hiệu dụng trong khúc mạch là:

 A. 0,75 A.

 B. 22 A.

 C. 2 A.

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

 D. 1,5 A.