muối nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

08/04/2021 37,161

B. Na2HPO3.

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối trung hòa

Đáp án chủ yếu xác

Na2HPO3 có vẹn toàn tử H tuy nhiên không tồn tại kĩ năng phân li ra H+ nên là muối hạt dung hòa.

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tiếp sau đây vừa vặn phản xạ được với hỗn hợp HCl vừa vặn phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

A. Na2CO3

B. NH4Cl

C. NH3

D. NaHCO3

Câu 2:

Dãy hóa học nào là tại đây vừa vặn tính năng với  hỗn hợp NaOH vừa vặn tính năng với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3:

Dung dịch nào là tại đây thực hiện quì tím trả lịch sự color đỏ?

A. NH4Cl

B. NaOH

Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

C. NaCl

D. Na2CO3

Câu 4:

Trong những hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là là hóa học lưỡng tính?

A. I, II và III.

B. I.

C. I và IV.

D. III.

Câu 5:

Cho mặt hàng những oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính nhập mặt hàng (theo Bronsted) là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học sở hữu tính lưỡng tính là

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: đặc điểm của thấu kính hội tụ

D. 6