muối nào sau đây không phải là muối axit

Câu hỏi:

12/08/2019 82,529

B. Na2HPO3

Bạn đang xem: muối nào sau đây không phải là muối axit

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Muối Na2HPO3 ko cần là muối hạt axit

Muối axit là muối hạt nhưng mà gốc axit còn vẹn toàn tử H đem kỹ năng năng lượng điện ly đi ra ion H+

HSO4- → H+ + SO42-

HPO4- → H+ + PO43-

HCO3- → H+ + CO32-

HPO32- tuy rằng còn H tuy nhiên H này sẽ không phân li đi ra H+ được. Nên Na2HPO3 ko cần là muối hạt axit

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những hóa học năng lượng điện li mạnh là

A. NH4Cl, HCOOH, KNO3

B. CaCl2, NaOH, HNO3

C. CH3COOH, KNO3, FeCl2 .

D. H2SiO3, K2SO4, H2SO4

Câu 2:

Những ion này tại đây rất có thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp ?

A. Ag+, H+, Cl-, SO42-

B. OH-, Na+, Ba2+, Cl-

C. Na+, Mg2+, OH-, NO3-

D. HSO4-, Na+, Ca2+, CO32-

Câu 3:

Trong những hóa học sau, hóa học này là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. H2O.

Xem thêm: công thức tính điện dung

B. NaOH.

C. HCl.

D. NaCl.

Câu 4:

Dung dịch này sau đem [H+] = 0,1M

A. Dung dịch KOH 0,1M

B. Dung dịch HCl 0,1M

C. Dung dịch Ca(OH)2­­­ 0,1M

D. Dung dịch HF 0,1M.

Câu 5:

Chất này sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. H2O.

B. HCl.

C. NaOH.

D. NaCl.

Câu 6:

Chất này tại đây ko năng lượng điện ly vô nước

A. NaOH

B. HCl

C. C6H12O6 (glucozo)

Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

D. CH3COOH