một quả bóng có khối lượng 500g

Câu hỏi:

18/06/2019 99,137

Chọn đáp án C

Bạn đang xem: một quả bóng có khối lượng 500g

Theo tấp tểnh luật II Niu - tơn:

Một ngược bóng đem lượng 500g đang được phía trên mặt mày khu đất thì bị đá vì chưng một lực 200N (ảnh 1)

Thời gian ngoan bóng xúc tiếp với cẳng chân là thời hạn bóng được truyền tốc độ. Vậy véc tơ vận tốc tức thời của bóng Lúc cất cánh chuồn là:

v = v0 + at = 0 + 400.0,02 = 8 (m/s)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực F truyền mang đến vật lượng m1 tốc độ 2m/s2 truyền mang đến vật lượng m2 tốc độ 6m/s2. Lực F tiếp tục truyền mang đến vật lượng m = m1 + m2 gia tốc:

A. 1,5m/s2

B. 2m/s2

C. 4m/s2

D. 8m/s2

Câu 2:

Một hiệp lực 2N ứng dụng nhập 1 vật đem lượng 2kg khi đầu đứng yên ổn, trong tầm thời hạn 2s. Đoạn lối tuy nhiên vật cơ chuồn được trong tầm thời hạn cơ là:

A. 8m

B. 2m

C. 1m

D. 4m

Câu 3:

Một con xe đem lượng m = 100kg đang làm việc với véc tơ vận tốc tức thời 30,6 km/h thì hãm phanh. sành lực hãm phanh là 250N. Quãng lối hãm phanh là:

A. 14,45m

B. 20m

C. 10m

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

D. 30m

Câu 4:

Một vật chịu đựng 4 lực tác dụng: lực F1 = 40N thiên về phía Đông, lực F2 = 50N thiên về phía Bắc, lực F3 = 70N thiên về phía Tây, lực F4 = 90N thiên về phía Nam. Độ rộng lớn của hiệp lực ứng dụng lên vật là từng nào ?

A. 50N

B. 170N

C. 131N

D. 250N

Câu 5:

Một vật đem lượng 1kg được lưu giữ yên ổn bên trên mặt mày phẳng lì nghiêng vì chưng một sợi chão tuy nhiên song với lối dốc chủ yếu. sành α = 60o. Cho g = 9,8m/s2. Lực xay của vật lên phía trên mặt phẳng lì nghiêng là:

Một vật đem lượng 1kg được lưu giữ yên ổn bên trên mặt mày phẳng lì nghiêng vì chưng một sợi chão (ảnh 1)

A. 9,8N

B. 4,9N

C. 19,6N

D. 8,5N

Câu 6:

Một vật đem lượng m = 4kg đang được ở tình trạng ngủ được truyền một hiệp lực F = 8N. Quãng lối vật chuồn được trong tầm thời hạn 5s đầu bằng:

A. 30m

B. 25m

C. 5m

Xem thêm: ngày hôm qua đâu rồi

D. 50m