một ô tô đi từ a đến b

Câu hỏi

Giang Long

23 mon 5 năm nhâm thìn khi 15:54

Bạn đang xem: một ô tô đi từ a đến b

Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h và cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h, thời hạn khi về tầm thường thời hạn khi cút là 18 phút. Quãng lối kể từ A cho tới B lâu năm ..... km?

Dũng

14 mon 5 năm nhâm thìn khi 19:03

Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h và cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h, thời hạn khi về tầm thường thời hạn khi cút là 18 phút. Quãng lối kể từ A cho tới B lâu năm ..... km

Xem chi tiết

Phuong Anh Nguyen

28 tháng bốn năm ngoái khi 14:10

Một xe hơi cút kể từ A quý phái B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ và cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/giờ vì vậy thời hạn khi về tầm thường thời hạn khi cút 18 phút.Hỏi quãng lối kể từ A cho tới B lâu năm từng nào km?

Xem chi tiết

Đinh Thị Ngân Hà

một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ và cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/giờ,thời hạn khi về tầm thường thời hạn khi cút là 18 phút.TÍNH quãng lối AB.

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ, tiếp sau đó kể từ B trở về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/giờ, vì vậy thời hạn lúc về  tầm thường thời hạn khi cút 18 phút. Hỏi quãng lối A cho tới B lâu năm từng nào ki lô mét.

Xem chi tiết

Một xe hơi cút kể từ A quý phái B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ và cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/giờ vì vậy thời hạn khi về tầm thường thời hạn khi cút 18 phút.Hỏi quãng lối kể từ B cho tới A lâu năm bai nhiêu ki lô mét?

Xem chi tiết

nguyễn hà gia như

15 tháng bốn 2019 khi 21:13

một ô tô đi kể từ A đến B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ và đi kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/giờ . Cho nên thời hạn khi về tầm thường thời hạn lúc đi 18 phút . Tính quãng nhường nhịn AB lâu năm từng nào m ?

Xem chi tiết

ken kaneki

22 mon 5 2018 khi 18:20

Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h,cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h.Thời gian dối khi về tầm thường thời hạn khi cút là 18 phút.căn vặn quãng lối Ă

AB lâu năm từng nào km?

Xem chi tiết

Hoàng khang

13 mon 8 2021 khi 10:37

Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 35km/h và kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h, thời hạn khi về thấp hơn thời hạn cút khi 3h.Hỏi quãng lối kể từ A cho tới B lâu năm từng nào km?

Xem chi tiết

Mạnh Phạm

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

10 mon 6 2021 khi 15:43

Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50km/giờ và cút ngược kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ , thời hạn khi về tầm thường thời hạn khi cút là 18 phút . Hỏi quãng lối AB lâu năm từng nào km ?

Xem chi tiết