một ô tô có khối lượng 2 tấn

a. sít dụng toan lý động năng

A=WdBWdAAF+Afms=12mvB212mvA2

Bạn đang xem: một ô tô có khối lượng 2 tấn

Công của lực kéo AF=F.s=4000.100=4.105(J) 

Công của lực quỷ sát 

Afms=fms.s=μN.s=μ.m.g.s=μ.2000.10.100=μ.2.106(J)4.105μ.2.106=12.2000.20212.2000.102μ=0,05

b. Giả sử D làvị trí nhưng mà vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời bằng không

Áp dụng toan lý động năng

A=WdDWdBAP+Afms=12mvD212mvB2

Công trọng tải của vật

AP=Px.BD=mgsin300.BD=104.BD(J)

Công của lực quỷ sát 

Afms=fms.BD=μN.BD=μ.m.gcos300.BD=2000.BD(J)

104.BD2000.BD=12.2000.012.2000.202BD=33,333(m)

BC>BD nên xe cộ ko lên được đỉnh dốc.

c. sít dụng toan lý động năng

A=WdCWdBAF+AP+Afms=12mvC212mvB2

Công trọng tải của vật

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

AP=Px.BC=mgsin300.BC=104.40=4.105(J)

Công của lực quỷ sát

Afms=fms.BC=μN.BC=μ.m.gcos300.BC=2000.40=8.104(J) 

Công của lực kéo

AF=F.BC=F.40(J)F.404.1058.104=012.2000.202F=2000(N)

Câu 2:

Một vật sở hữu lượng 2kg trượt qua quýt A với véc tơ vận tốc tức thời 2m/s lao dốc nghiêng AB nhiều năm 2m, cao 1m. tường thông số quỷ sát thân mật vật và mặt mày phẳng phiu nghiêng là µ = 13 . lấy g = 10ms-2.

a. Xác toan công của trọng tải, công của lực quỷ sát tiến hành Khi vật chuyển dời kể từ đỉnh dốc cho tới chân dốc.

b. Xác toan véc tơ vận tốc tức thời của vật bên trên chân dốc B.

c. Tại chân dốc B vật nối tiếp hoạt động bên trên mặt mày phẳng phiu ở ngang BC nhiều năm 2m thì tạm dừng. Xác toan thông số quỷ sát bên trên phần đường BC này.

Câu 3:

Một xe cộ sở hữu lượng 2 tấn hoạt động bên trên đoạn AB ở ngang với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi 7,2km/h. Hệ số quỷ sát thân mật xe cộ và mặt mày đàng là μ=0,2 , lấy g = 10m/s2.

a. Tính lực kéo của mô tơ.

b. Đến điểm B thì xe cộ tắt máy và lao dốc BC nghiêng góc 30o đối với phương ngang, bỏ dở quỷ sát. tường véc tơ vận tốc tức thời bên trên chân C là 72km/h. Tìm chiều nhiều năm dốc BC.

c. Tại C xe cộ nối tiếp hoạt động bên trên phần đường ở ngang CD và chuồn tăng được 200m thì tạm dừng. Tìm thông số quỷ sát bên trên đoạn CD.

Câu 6:

Một xe hơi sở hữu lượng 1 tấn hoạt động bên trên thanh ngang Khi qua quýt A sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 18km/h và cho tới B cách  A một khoảng chừng là 100m với véc tơ vận tốc tức thời 54km/h.

Xem thêm: skill 1 unit 3 lớp 9

a. Tính công nhưng mà lực kéo của mô tơ tiếp tục tiến hành bên trên phần đường AB.

b. Đến B bác tài tắt máy và xe cộ nối tiếp lao dốc nghiêng BC nhiều năm 100m, cao 60m. Tính véc tơ vận tốc tức thời bên trên C.

c. Đến C xe cộ vẫn ko nổ máy, nối tiếp trèo lên dốc nghiêng CD phù hợp với mặt mày phẳng phiu ở ngang một góc 30o. Tính chừng cao cực lớn nhưng mà xe cộ đạt được bên trên mặt mày phẳng phiu nghiêng này. Cho biết thông số quỷ sát không bao giờ thay đổi vô quy trình hoạt động của xe cộ là µ = 0,1, lấy g = 10ms-2.