một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

Câu hỏi:

25/04/2020 133,477

D. 0,048 Wb.

Bạn đang xem: một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nhỏ và xoắn ốc nhẹ nhàng có tính cứng k, xê dịch điều tiết dọc từ trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Biểu thức lực kéo về ứng dụng lên vật theo đuổi li chừng x là

A. F = kx.

B. F = –kx

C. F = 1/2kx2

D. F = –0,5kx

Câu 2:

Tại điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g, một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l xê dịch điều tiết với chu kì 2,83 s. Nếu chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống là 0,5l thì con cái nhấp lên xuống xê dịch với chu kì bằng

A. 2,00 s

B. 3,14 s

C. 1,42 s

D. 0,71 s

Câu 3:

Công thức lăm le luật Farađây về hiện tượng lạ năng lượng điện phân là

A. m = At/nF

B. m = nF/AIt

C. m = AIt/nF

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

D. m = AIn/tF

Câu 4:

Qua một thấu kính, hình ảnh thiệt của một vật thiệt cao hơn nữa vật gấp đôi và cơ hội vật 24 centimet. Đây là thấu kính

A. quy tụ đem chi cự 12 centimet.

B. phân kì đem chi cự 16 cm

C. quy tụ đem chi cự 16/3 cm

D. phân kì đem chi cự 16/3 cm

Câu 5:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2px) milimet. Biên chừng của sóng này bằng

A. 40π milimet.

B. 5 mm

C. π mm

D. 4 mm

Câu 6:

Một mạch năng lượng điện kín bao gồm phát triển thành trở R và mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động 30 V, năng lượng điện trở vô r = 5 Ω. Thay thay đổi độ quý hiếm của phát triển thành trở thì năng suất dung nạp cực lớn bên trên phát triển thành trở bằng

A. 40 W

B. 15 W

C. 30W

Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

D. 45 W