một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Câu hỏi:

04/06/2020 25,771

A. Vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N vì thế nhau

Bạn đang xem: một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Đáp án chủ yếu xác

B. M và N đều phía trên một đàng mức độ từ

C. Cảm ứng kể từ bên trên M và N sở hữu chiều ngược nhau

D. Cảm ứng kể từ bên trên M và N có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Chọn: A

 Một thừng dẫn trực tiếp nhiều năm sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện I chạy qua chuyện. Hai điểm M và N ở trong và một mặt mày phẳng lặng chứa chấp thừng dẫn, đối xứng cùng nhau qua chuyện thừng thì M và N đều phía trên một đàng mức độ kể từ, vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N sở hữu chiều ngược nhau, có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là Đúng?Cho một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ, chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện trái hướng với chiều của đàng mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn vì thế ko Lúc tăng mức độ dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tăng Lúc tăng mức độ dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Lực kể từ hạn chế Lúc tăng mức độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Lúc tao thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ tính năng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ tính năng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ tính năng lên đoạn thừng Lúc nó ko tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ.

D. lực kể từ tính năng lên đoạn thừng sở hữu vị trí đặt là trung điểm của đoạn thừng.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mày tính năng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều nhiều năm đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều đài đoạn thừng dẫn bịa nhập kể từ trường

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy nhiên song xa nhau 32 (cm) nhập bầu không khí, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5 (A), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2. Điểm M ở trong mặt mày phẳng lặng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện và cơ hội dòng sản phẩm I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M vì thế ko thì dòng sản phẩm năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và trái hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và trái hướng với I1

Câu 5:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp, nhiều năm sở hữu độ mạnh trăng tròn (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

B. Chiều của đàng mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nguyên tố trên

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với mặt mày phẳng lặng chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và đàng chạm màn hình từ

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

D. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu phương tiếp thuyến với những đàng chạm màn hình từ