mạng lưới đường ống của nước ta

Câu hỏi:

21/04/2023 2,736

B. đã hội nhập nhập tuyến xuyên Á.

Bạn đang xem: mạng lưới đường ống của nước ta

C. đi qua quýt đa số trung tâm kinh tế tài chính.   

D. phát triển gắn kèm với ngành dầu khí.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí kinh tế tài chính. 

Cách giải: 

Mạng lưới đường ống dẫn của VN trở nên tân tiến gắn kèm với ngành dầu khí. 

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  bởi vì sông Hồng, cho thấy thêm vị trí này tại đây sở hữu quặng đồng? 

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho thấy thêm hồ nước này tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

Câu 3:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Các miền ngẫu nhiên, cho thấy thêm núi này tại đây có  đỉnh điểm nhất? 

Câu 4:

Các thành phố Hồ Chí Minh ở VN hiện nay nay 

Câu 5:

Vị trí VN ở 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho thấy thêm nhà  máy nhiệt độ năng lượng điện này sở hữu năng suất lớn số 1 trong số xí nghiệp sản xuất sau đây? 

Câu 7:

Sản xuất cây thường niên ở VN hiện nay nay 

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Hành chủ yếu, cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp với  tỉnh Thanh Hóa? 

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Khí hậu, cho thấy thêm trong số trạm khí tượng tại đây,  trạm này sở hữu nhiệt độ phỏng mon XII cao nhất? 

Câu 10:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, phán xét này tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một vài vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

Câu 11:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Các khối hệ thống sông, cho thấy thêm sông này tại đây ụp ra  Biển Đông qua quýt cửa ngõ Tùng? 

Câu 12:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Giao thông, cho thấy thêm đàng số 25 trải qua địa điểm  này sau đây? 

Xem thêm: một ô tô có khối lượng 2 tấn

Câu 13:

Thuận lợi đa số về ngẫu nhiên của VN nhằm trở nên tân tiến khai quật thủy sản là

Câu 14:

Biện pháp đa số nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là

Câu 15:

Biện pháp đảm bảo an toàn khu đất trồng ở miền núi VN là