lúa gạo phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

07/06/2022 748

Bạn đang xem: lúa gạo phân bố tập trung ở miền

B. nhiệt đới gió mùa.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: B

Lúa gạo là cây cải cách và phát triển rất tốt bên trên khu đất phù tụt xuống, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á gió máy mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, bấm Độ, In-đô-nê-xi-a,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lúa gạo là cây cải cách và phát triển rất tốt bên trên đất

A. độ ẩm, nhiều mùn, dễ dàng thải nước.

B. phù tụt xuống, cần phải có nhiều phân bón.

C. phì nhiêu màu mỡ, cần thiết nhiều phân bón.

D. độ ẩm, tầng mùn dày, nhiều sét.

Câu 2:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

A. bấm Độ.

B. Hoa Kì.

C. LB Nga.

D. Ô-xtrây-li-a.

Câu 3:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

A. Ô-xtrây-li-a.

B. LB Nga.

C. Hoa Kì.

D. Trung Quốc.

Câu 4:

Khu vực châu Á gió bấc là điểm phổ biến về cây

Xem thêm: BT Sneaker - Tổng kho sỉ giày Sneaker lớn nhất miền Nam

A. tiểu mạch.

B. lúa nước.

C. khoai tây.

D. ngô.

Câu 5:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

A. nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng.

B. ôn đới, hàn đới.

C. nhiệt đới gió mùa, hàn đới.

D. cận sức nóng, ôn đới.

Câu 6:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo nguyên vẹn ôn đới và cận nhiệt?

A. Lúa mì.

B. Ngô.

C. Lúa gạo.

D. Kê.

Câu 7:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Thái Lan.

C. Trung Quốc.

D. Băng-la-đet.

Xem thêm: đường cao của tam giác đều