làm lý lịch tư pháp ở đâu

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp bám theo khuôn quy ấn định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 03.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp bám theo khuôn quy ấn định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 04.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh quần chúng. # hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường thích hợp nộp bạn dạng chụp thì nên xuất trình bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh. Trường thích hợp không tồn tại bạn dạng chủ yếu nhằm so sánh thì nộp bạn dạng sao với xác thực bám theo quy ấn định của pháp luật). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Văn bạn dạng ủy quyền vô tình huống ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường thích hợp người được ủy quyền là thân phụ, u, bà xã, ck, con cái của những người ủy quyền thì ko cần thiết văn bạn dạng ủy quyền). Văn bạn dạng ủy quyền nên được công hội chứng, xác thực bám theo quy ấn định của pháp lý nước ta. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Cá nhân đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ko được ủy quyền cho tất cả những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trong khi, tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong đối tượng người dùng được miễn hoặc tách phí nên xuất trình những sách vở và giấy tờ nhằm minh chứng. Bản chính: 0 - Bản sao: 0