kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 59897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: the amount spent on defense is in sharp contrast to that spent on housing and health

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại crom tan nhập dung dịch
 • Trong cách thức thủy luyện, nhằm pha trộn Cu kể từ hỗn hợp CuSO4 rất có thể sử dụng sắt kẽm kim loại nào là thực hiện hóa học khử?
 • Nguyên tắc pha trộn sắt kẽm kim loại là:
 • Chọn tuyên bố ko đích trong những tuyên bố mặt mũi dưới?
 • Phương trình chất hóa học nào là tại đây lý giải được câu phương ngôn Nước chảy đá mòn”?
 • Cho những sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số sắt kẽm kim loại thuộc tính với nước tạo ra hỗn hợp bazơ là:
 • Trường thích hợp nào là tiếp sau đây đưa đến kết tủa sau thời điểm phản xạ xẩy ra trả toàn?
 • Dung dịch NaOH rất có thể phản xạ với toàn bộ những hóa học nhập sản phẩm nào là sau đây?
 • Cấu hình electron nào là sau đó là của ion Cr3+?
 • Công thức chất hóa học của Fe (II) hiđroxit là:
 • Phương trình nào là tại đây đúng?
 • Khí X được pha trộn và thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ.Khí X được đưa đến kể từ phản xạ chất hóa học nào là sau đây?
 • Dãy bao gồm những hóa học chỉ mất tính oxi hoá là:
 • Cho 1,17 gam một sắt kẽm kim loại kiềm thuộc tính với nước (dư). Sau phản xạ chiếm được 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là
 • Để phân biệt nhì hỗn hợp KNO3 và Mg(NO3)2 đựng nhập nhì lọ riêng không liên quan gì đến nhau, tớ rất có thể sử dụng dung dịch:
 • Quặng nào là tại đây sở hữu chứa chấp bộ phận đó là Al2O3?
 • Trong dân gian lận sở hữu câu:                                  
 • Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vì thế hỗn hợp HNO3 quánh rét mướt dư, chiếm được 3,36 lít NO2 (đktc) thành phầm khử duy nhất).
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Chất nào là tại đây vừa phải phản xạ với NaOH vừa phải phản xạ với HCl?
 • Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe.
 • Kim loại nào là tại đây ko cần là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Kim loại Ca được pha trộn vì thế cách thức nào là sau đây?
 • Dung dịch NaHCO3 ko thuộc tính với
 • Cho luồng khí H2 (dư) trải qua láo lếu thích hợp rắn X bao gồm CuO, FeO, MgO cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn Y.
 • Một khuôn nước cứng sở hữu chứa chấp những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được sử dụng làmmềm khuôn nước cứng bên trên là
 • Người tớ thông thường sử dụng láo lếu thích hợp tecmit (kim loại M và Fe2O3) pha trộn một lượng nhỏ Fe nhằm hàn đàng ray.
 • Phản ứng ko tạo ra FeCl2 là
 • Điện phân hỗn hợp NaCl sở hữu màng ngăn xốp một thời hạn, chiếm được hỗn hợp A.
 • Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M thuộc tính với V lít dd NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 7,8 gam. Giá trị lớn số 1 của V là
 • Hòa tan không còn a mol Al nhập hỗn hợp chứa chấp 2,5a mol NaOH chiếm được hỗn hợp A. Kết luận nào là sau đó là đúng?
 • Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 nhập hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 20g kết tủa.
 • Những hóa học thuộc tính được với hỗn hợp H2SO4 loãng là hóa học nào là trong những hóa học sau Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3?
 • Cho 13,7 gam Ba tan không còn nhập 300 ml hỗn hợp Al2(SO4)3.
 • Cho láo lếu thích hợp bao gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 nhập hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) chiếm được hỗn hợp X.
 • Cho tía hỗn hợp A, B, C là hỗn hợp những hóa học không giống nhau với sản phẩm thử nghiệm thân mật bọn chúng được ghi trên bảng sau: (dấu �
 • Cho những tuyên bố sau:(1). Dùng hỗn hợp Ba(OH)2 nhằm phân biệt nhì hỗn hợp AlCl3 và Na2SO4.(2).
 • Hòa tan trọn vẹn 0,5 mol láo lếu thích hợp X chứa chấp Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 chiếm được du
 • Cho hỗn hợp A chứa chấp AlCl3 và HCl.
 • Hòa tan không còn 17,4 gam láo lếu thích hợp bao gồm Fe3O4 và FeCO3 nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, rét mướt dư.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA