kim loại dẫn điện tốt vì

Câu hỏi:

09/10/2019 88,735

A. tỷ lệ electron tự tại nhập sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

Bạn đang xem: kim loại dẫn điện tốt vì

Đáp án chủ yếu xác

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách trong số những ion nút mạng nhập sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Đáp án A

Kim loại dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng vì như thế tỷ lệ electron tự tại nhập sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. đá tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại là loại trả dời được đặt theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Dây dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện trả động

Xem thêm: polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

B. nam châm từ đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm từ trả động

Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạ nhưng mà Lúc tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới nhiệt độ phỏng TC này bại liệt thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay phù hợp kim)

A. bất biến.

B. hạn chế đột ngột cho tới độ quý hiếm vày ko.

C. tăng cho tới vô cực kỳ.

D. hạn chế cho tới một giá chỉ trí không giống ko.

Câu 5:

Bản hóa học dòng sản phẩm năng lượng điện nhập hóa học khí là loại trả dời đem vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vày nhì đầu nguyệt lão hàn tạo nên trở thành một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ nhiệt độ năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất không giống nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất như là nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất không giống nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn đều nhau.

Xem thêm: vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất như là nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu nguyệt lão hàn đều nhau.