kim loại al không phản ứng với dung dịch

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Kim loại Al ko phản xạ được với dung dịch

  Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với dung dịch

  • A. H2SO4 (loãng).    
  • B. NaOH.      
  • C. KOH.        
  • D. H2SO4 (đặc, nguội).

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kim loại Al, Fe bị thụ động nhập HNO3 quánh, nguội, H2SO4 quánh nguội. Nên sắt kẽm kim loại Al không phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 (đặc, nguội).

Mã câu hỏi: 262388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong truyện lặng lẽ sa pa

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

CÂU HỎI KHÁC

 • Công thức của este vinyl axetat?
 • Trong những polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime với bộ phận nhân tố như là nhau là:
 • Hợp hóa học tại đây nằm trong loại đipeptit?
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Amino axit là hợp ý hóa học với tính lưỡng tính.
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.
 • Cho những vật tư polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh nghịch cơ học, vật liệu nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ và len. Số lượng polime vạn vật thiên nhiên là
 • Cho những kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn năng lượng điện của bọn chúng hạn chế dần dần bám theo loại tự:
 • Kim loại Al ko ứng dụng với dung dịch
 • Phản ứng nào là của crom tại đây ko đúng?
 • Chất rắn X color lục thẫm, tan nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp A. Cho A ứng dụng với NaOH và Br2 được hỗn hợp gold color, mang đến hỗn hợp H2SO4 nhập lại chiếm được hỗn hợp color domain authority cam. Chất rắn X là:
 • Để pha chế 2 lít NH3 kể từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 nhớ dùng ở nằm trong ĐK là
 • Người tớ rất có thể dùng nước đá thô muốn tạo môi trường xung quanh rét và thô trong các việc bảo vệ đồ ăn thức uống và trái cây tươi tỉnh. Vì
 • Ankan Y phản xạ với clo dẫn đến 2 dẫn xuất monoclo với tỉ khối khá đối với H2 vì chưng 39,25. Tên của Y là:
 • Cho sơ đồ gia dụng gửi hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T hiểu Y và Z đều sở hữu phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là
 • Cho những hóa học sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat. Số hóa học rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương là
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Hỗn hợp ý FeS và CuS tan được không còn nhập hỗn hợp HCl dư.
 • Hoà tan láo hợp ý bao gồm Zn, Cu, Fe, Cr nhập hỗn hợp HCl với sục khí oxi dư chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp NH3 dư nhập X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập chân ko trọn vẹn được hóa học rắn Z. Chất rắn Z gồm:
 • Số TH tạo nên kết tủa Khi mang đến hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo thứ tự nhập những dung dịch:CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl.
 • Cho hình vẽ tế bào mô tả thử nghiệm pha chế khí X bằng phương pháp mang đến hỗn hợp Y ứng dụng với hóa học rắn Z. Hình vẽ mặt mày ko minh họa phản xạ nào là sau đây?
 • Khí biogas phát hành kể từ hóa học thải chăn nuôi được dùng thực hiện mối cung cấp nhiên liệu nhập sinh hoạt ở vùng quê. Tác dụng của việc dùng khí biogas là
 • Trộn lộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,05M với 300ml hỗn hợp HCl 0,1M tớ được hỗn hợp D. Lấy 150ml hỗn hợp D dung hòa vì chưng 50ml hỗn hợp KOH. Tính mật độ hỗn hợp KOH đem người sử dụng.
 • Nung rét 100 gam láo hợp ý bao gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho tới lượng ko thay đổi còn sót lại 69 gam hóa học rắn. Thành phần % lượng từng hóa học nhập láo hợp ý lúc đầu là:
 • Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, chiếm được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là
 • Hòa tan a gam crom nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, rét chiếm được hỗn hợp X và 3,36 lit khí (đktc). Cho X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi. Lọc, đem nung cho tới lượng ko thay đổi thì lượng hóa học rắn chiếm được là
 • Hỗn hợp ý A bao gồm X, Y (MX MY) là 2 este đơn chức với cộng đồng gốc axit. Đun rét m gam A với 400 ml hỗn hợp KOH 1M dư chiếm được hỗn hợp B và (m - 12,6) gam láo hợp ý khá bao gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng tiếp nối với tỉ khối khá đối với H2 là 26,2. Cô cạn hỗn hợp B chiếm được (m + 6,68) gam hóa học rắn khan. % lượng của X nhập A là
 • Hỗn hợp ý X bao gồm hóa học Y (C2H8N2O4) và hóa học Z (C4H8N2O3); nhập bại Y là muối hạt của axit nhiều chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun rét, chiếm được 0,2 mol khí. Mặt không giống 25,6 gam X ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được m gam hóa học cơ học. Giá trị của m là:
 • Đốt 0,1 mol láo hợp ý A bao gồm một -aminoaxit (X) no mạch hở chứa chấp 1 nhóm-NH2, 1 group - COOH, X-X và X-X-X cần thiết 27,048 lít oxi (đktc). Khi đun rét 0,1 mol láo hợp ý A với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp chứa chấp hóa học tan với lượng to hơn lượng láo hợp ý A phía trên là 7,4 gam. Khối lượng của 2,016 mol láo hợp ý A là:
 • Một láo hợp ý X bao gồm 2 hiđrocacbon A, B nằm trong tuỳ thuộc 1 sản phẩm đồng đẳng (đều ở thể khí ở đktc). Để nhen nhóm cháy không còn X cẩn người sử dụng vừa phải đầy đủ trăng tròn,16 lit O2 (đktc) và phản xạ dẫn đến 7,2 gam H2O. Khi mang đến lượng láo hợp ý X bên trên ứng dụng với lượng dư AgNO3 nhập hỗn hợp NH3 chiếm được 62,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của A, B là
 • Tính m biết tổ chức sức nóng phân trọn vẹn m gam láo hợp ý X bao gồm Cu(NO3)2 và Cu nhập một bình kín, chiếm được hóa học rắn Y với một khối lượng?
 • Hỗn hợp ý X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở sức nóng chừng cao nhập ĐK không tồn tại không gian, chiếm được láo hợp ý hóa học rắn Y. Chia Y trở nên nhì phần đều nhau.
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam láo hợp ý những axit nằm trong sản phẩm đồng đẳng axit acrylic rồi mang đến toàn cỗ thành phầm cháy hít vào không còn nhập 350 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M thấy với 10 gam kết tủa xuất hiện tại và lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 25,4 gam đối với lượng hỗn hợp lúc đầu. Giá trị của m là
 • Kết trái ngược thử nghiệm của những hỗn hợp X, Y, Z và T với dung dịch test được ghi lại ở trên bảng sau, xác lập những hóa học X, Y, Z và T?
 • Thực hiện tại những thử nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3...Số thí nghiệm thu sát hoạch được sắt kẽm kim loại sau thời điểm những phản xạ kết đôn đốc là
 • Tính % lượng của con muỗi este ko no nhập X?
 • Cho láo hợp ý X bao gồm những peptit mạch hở gồm: Gly - Ala; X1 - Ala ; Glu - X2 - Ala (A); Lys - Ala - X3 (B) và Lys - Ala - Ala - Lys (C); nA : nB : nC = 4 : 2 :1, nhập bại X1, X2, X3 là những a-aminoaxit no mạch hở; phân tử có một group -NH2; 1 group -COOH.
 • Dung dịch X chứa chấp x mol NaOH và nó mol Na2ZnO2 (hoặc Na2(Zn(OH)4)), hỗn hợp Y chứa chấp z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba(Al(OH)4)2 nhập bại (x 2z). tổ chức nhì thử nghiệm sau:
 • Cho X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX MY ); T là este nhì chức tạo nên vì chưng X, Y và một ancol no mạch hở Z. Tính m muối hạt khan?
 • Hỗn hợp ý E chứa chấp peptit X mạch hở (tạo vì chưng glyxin và alanin) và este Y mạch hở (được tạo nên vì chưng etylen glicol và một axit đơn, ko no có một link C=C). Đun rét láo hợp ý E với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được 23,08 gam láo hợp ý F với chứa chấp a gam muối hạt của glyxin và b gam muối hạt của alanin và muối hạt của axit. Lấy toàn cỗ F nhen nhóm cháy chiếm được Na2CO3, N2, 23,76 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Mặt không giống cũng đem nhen nhóm nằm trong lượng E bên trên nhớ dùng 19,936 lít khí O2 (đktc). Giá trị của a: b sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?
 • Điện phân (với năng lượng điện rất rất trơ, màng ngăn xốp) hỗn hợp X chứa chấp CuSO4 và NaCl (có tỉ trọng mol ứng 3:2) vì chưng dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều với độ mạnh 5A, sau thời hạn t giờ chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp nhì hóa học tan và thấy lượng hỗn hợp Y hạn chế 33,1 gam đối với lượng của hỗn hợp X. Dung dịch Y hòa tan tối nhiều 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh rời khỏi nhập quy trình năng lượng điện phân bay không còn thoát ra khỏi hỗn hợp. Giá trị của t sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?
 • Hòa tan trọn vẹn láo hợp ý X bao gồm Mg, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong bại oxi lắc 29,68% bám theo khối lượng) nhập hỗn hợp HCl dư thấy với 4,61 mol HCl phản xạ. Sau Khi những phản xạ xẩy ra đoạn chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 231,575 gam muối hạt clorua và 14,56 lít (đkc) khí Z bao gồm NO, H2. Z với tỉ khối đối với H2 là \(\frac{69}{13}.\) Thêm hỗn hợp NaOH dư nhập Y, sau phản xạ chiếm được kết tủa Z. Nung Z nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi được 102,2 gam hóa học rắn T. Phần trăm lượng MgO nhập X sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA