khu vực châu á gió mùa là nơi nổi tiếng về cây

Câu hỏi:

07/06/2022 3,603

B. lúa nước.

Bạn đang xem: khu vực châu á gió mùa là nơi nổi tiếng về cây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: B

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển rất tốt bên trên khu đất phù rơi, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á dông tố mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, bấm Độ, In-đô-nê-xi-a,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển rất tốt bên trên đất

A. độ ẩm, nhiều mùn, dễ dàng thải nước.

B. phù rơi, cần phải có nhiều phân bón.

C. phì nhiêu màu mỡ, cần thiết nhiều phân bón.

D. độ ẩm, tầng mùn dày, nhiều sét.

Câu 2:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

A. Ô-xtrây-li-a.

B. LB Nga.

C. Hoa Kì.

D. Trung Quốc.

Câu 3:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

A. bấm Độ.

B. Hoa Kì.

Xem thêm: i suddenly remembered that i

C. LB Nga.

D. Ô-xtrây-li-a.

Câu 4:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

A. nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt độ.

B. ôn đới, hàn đới.

C. nhiệt đới gió mùa, hàn đới.

D. cận nhiệt độ, ôn đới.

Câu 5:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo vẹn toàn ôn đới và cận nhiệt?

A. Lúa mì.

B. Ngô.

C. Lúa gạo.

D. Kê.

Câu 6:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Thái Lan.

C. Trung Quốc.

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

D. Băng-la-đet.