khu giải phóng việt bắc ra đời trong

Câu hỏi:

26/07/2022 4,272

A. phong trào dân căn nhà 1936-1939.

Bạn đang xem: khu giải phóng việt bắc ra đời trong

B. phong trào cách mệnh 1930-1931.

C. khi Nhật sẵn sàng thay máu chính quyền Pháp.

D. khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp giải: sgk trang 114, tư duy.

Giải chi tiết:

Ngày 4-6-1945, theo gót thông tư của Hồ Chính Minh, quần thể giải hòa đầu tiên được xây dựng, gọi là Khu giải hòa Việt Bắc. Đây là khoảng chừng thời hạn đang được điễn đi ra cuộc khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến giành toàn cầu loại nhị bùng phát, Pháp tiếp tục tiến hành quyết sách gì tiếp sau đây ở Việt Nam?

A. Kinh tế mới nhất.

B. Kinh tế thời chiến.

C. Kinh tế lãnh đạo.

D. Thuộc địa thời chiến.

Câu 2:

Nội dung này tiếp sau đây phản ánh đích thị chân thành và ý nghĩa cơ phiên bản nhất về sự việc Thành lập và hoạt động của Đảng nằm trong sản nước Việt Nam đầu xuân năm mới 1930?

A. Mở đi ra một sự thay đổi vĩ đại vô lịch sử vẻ vang cách mệnh nước Việt Nam.

B. Chấm dứt giai đoạn khủng hoảng rủi ro về lối lối của cách mệnh nước Việt Nam.

C. Chấm dứt sự khủng hoảng rủi ro về giai cấp cho điều khiển cách mệnh nước Việt Nam.

D. Chấm dứt sự khủng hoảng rủi ro về tuyến phố giải hòa dân tộc bản địa nước Việt Nam.

Câu 3:

Mâu thuẫn cơ phiên bản nhất của những dân tộc bản địa Đông Dương kể từ sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất là

Xem thêm: nghệ thuật chiếc thuyền ngoài xa

A. mâu thuẫn thân ái quần chúng Đông Dương với thực dân Pháp.

B. mâu thuẫn thân ái người công nhân với tư sản.

C. mâu thuẫn thân ái dân cày, người công nhân Đông Dương với Pháp.

D. mâu thuẫn thân ái nông nhân với địa căn nhà.

Câu 4:

Sự khiếu nại này tiếp sau đây ra mắt tận nhà số 5D phố Hàm Long – TP. hà Nội (3/1929)?

A. Thành lập Chi cỗ Cộng sản trước tiên ở nước Việt Nam.

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đại hội chuyến loại nhất của Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Câu 5:

Tổ chức này tiếp sau đây vì thế Nguyễn Ái Quốc nằm trong một vài căn nhà yêu thương nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi xây dựng năm 1921 ở Pháp?

A. Tổ chức Những người Cộng sản.

B. Tổ chức Những người Vô sản 

C. Hội liên hợp nằm trong địa.  

D. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông.

Câu 6:

Phong trào đấu giành này tiếp sau đây của giai cấp cho tè tư sản là tiêu biểu vượt trội nhất trong mỗi năm đôi mươi của thế kỉ XX?

A. “Bài trừ nước ngoài hóa”.

B. “Chấn hưng nội hóa”.

C. Chống độc quyền cảng Sài Gòn 

Xem thêm: vùng vành đai mặt trời của hoa kỳ hiện nay là

D. Đòi Pháp trả tự tại cho tới cụ Phan Bội Châu.