khi nói về giới hạn sinh thái phát biểu nào sau đây sai

Khi nói tới số lượng giới hạn sinh thái xanh, tuyên bố này tại đây sai?

Bạn đang xem: khi nói về giới hạn sinh thái phát biểu nào sau đây sai

A. Ngoài số lượng giới hạn sinh thái xanh, loại vật sẽ không còn thể tồn bên trên được.

B. Trong khoảng chừng thuận tiện, loại vật tiến hành những công dụng sinh sống rất tốt.

C. Giới hạn sinh thái xanh về nhiệt độ phỏng của những loại đều tương tự nhau.

D. Khoảng chống Chịu đựng là khoảng chừng của những yếu tố sinh thái xanh làm cho khắc chế cho những hoạt động và sinh hoạt sinh lí của loại vật.

Đáp án C

Trong những tuyên bố trên: Phát biểu A, B, D đúng
Phát biểu C sai vì thế số lượng giới hạn sinh thái xanh về nhiệt độ phỏng của những loại rất có thể tương tự nhau hoặc không giống nhau.

→ Đáp án: C.


Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn ganh đua thpt vương quốc, luyện ganh đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện ganh đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất moonbook

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện ganh đua kỹ năng ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo đòi chủ thể ôn ganh đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách lập trình sẵn Python cơ phiên bản, cho những người mới nhất chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID