kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu căn vặn Đáp án và điều giải

Bạn đang xem: kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Kết trái khoáy triển khai khuôn mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc vô việc tạo ra ra:

Câu căn vặn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: C

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

Kết trái khoáy triển khai khuôn mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc vô việc dẫn đến bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc report.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

  • Kết trái khoáy triển khai khuôn mẫu căn vặn cũng vào vai trò như:
  • “ / ” là luật lệ toán nằm trong nhóm:
  • Truy vấn tài liệu Tức là gì ?
  • Nếu những việc tuy nhiên thắc mắc chỉ tương quan cho tới một bảng, tớ với thể:
  • Nếu những việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sủ dụng:
  • Để hiển thị một số trong những phiên bản ghi nào là cơ vô hạ tầng tài liệu, tổng hợp tài liệu, tớ dùng:
  • Trước Khi tạo ra khuôn mẫu căn vặn nhằm xử lý những việc tương quan cho tới nhiều bảng, thì tớ cần triển khai thao tác nào?
  • Mẫu căn vặn thông thường được dùng để:
  • Các chính sách thao tác làm việc với khuôn mẫu căn vặn là:
  • Cửa bong khuôn mẫu căn vặn ở chính sách kiến thiết bao gồm nhị phần là:

đề trắc nghiệm tin cậy học tập 12 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ mật vấn đề trong số hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Xem thêm: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Trung tâm tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu