kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

Kết ngược của tiến thủ hoá chi phí sinh học:

Bạn đang xem: kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

A. tạo hình những tế bào nguyên sơ.

B. tạo hình hóa học cơ học phức tạp.

C. tạo hình loại vật nhiều bào.

D. tạo hình hệ loại vật nhiều chủng loại đa dạng và phong phú như thời điểm hôm nay.

Đáp án A

Sau tiến trình tiến thủ hóa chi phí sinh học tập tiếp tục tạo hình chồi mống những tế bào sinh sống thứ nhất. Những tế bào sở hữu màng phủ quanh, sở hữu kỹ năng trao thay đổi hóa học với môi trường xung quanh, kỹ năng tự động nhân lên.

Những hóa học cơ học phức tạp là thành quả tiến trình tiến thủ hóa hóa học

Sinh vật nhiều bào và tạo hình hệ loại vật nhiều chủng loại đa dạng và phong phú như thời điểm hôm nay là tiến thủ hóa sinh học tập.

→ Đáp án: A.


Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn thi đua thpt vương quốc, luyện thi đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện thi đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện thi đua kiến thức và kỹ năng ôn thi đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh theo gót chủ thể ôn thi đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách xây dựng Python cơ bạn dạng, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID