ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Câu hỏi:

25/11/2019 60,288

B. Al3+.

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Thứ tự động xuất hiện nay những ion vô mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ sở hữu tính lão hóa yếu hèn nhấtThứ tự động xuất hiện nay những ion vô mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ sở hữu tính lão hóa yếu hèn nhất

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo đòi trật tự tăng dần dần tính dẫn năng lượng điện kể từ trái khoáy quý phái cần là

A. Fe, Cu, Al, Ag

B. Cu, Fe, Al, Ag

C. Ag, Cu, Al, Fe

D. Fe, Al, Cu, Ag

Câu 2:

Dãy những sắt kẽm kim loại được pha chế vị cách thức nhiệt độ luyện vô công nghiệp là

A. Na, Fe, Sn, Pb

B. Ni, Zn, Fe, Cu

C. Cu, Fe, Pb, Mg

D. Al, Fe, Cu, Ni

Câu 3:

Trong những ion kim loại: Al3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, ion này sở hữu tính lão hóa mạnh nhất?

A. Al3+

B. Ag+

C. Cu2+

D. Fe2+

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

Câu 4:

Cho những đánh giá sau về kim loại:

          (1) Các sắt kẽm kim loại kiềm đều phải sở hữu nằm trong loại mạng tinh ma thể lập phương tâm khối.

(2) Tính hóa học vật lí cộng đồng của những sắt kẽm kim loại đều vì thế những electron tự tại phát sinh.

(3) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì như thế vừa phải phản xạ với hỗn hợp NaOH, vừa phải phản xạ với hỗn hợp HCl.

(4) Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều hoàn toàn có thể tan chất lượng tốt vô hỗn hợp KOH ở ĐK thông thường.

(5) Trong thực tiễn người tao phát triển Al vô lò cao.

(6) Trong vỏ Trái Đất, Fe là sắt kẽm kim loại thông dụng nhất vô toàn bộ những sắt kẽm kim loại.

Số đánh giá trúng là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là đúng

A. Trong phù hợp hóa học, toàn bộ những sắt kẽm kim loại kiềm đều phải sở hữu số lão hóa +1.

B. Trong group IA, tính khử của những sắt kẽm kim loại rời dần dần kể từ Li cho tới Cs.

C. Tất cả những hiđroxit của sắt kẽm kim loại group IIA đều dễ dàng tan nội địa.

D. Tất cả những sắt kẽm kim loại group IIA đều phải sở hữu mạng tinh ma thể lập phương tâm khối.

Câu 6:

Kim loại này sau đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl tuy nhiên ko ứng dụng với HNO3 đặc nguội

A. Zn

B. Fe

C. Cr

Xem thêm: hình nón được tạo thành như thế nào

D. Al