i only borrowed your car for some hours the man said

Câu hỏi:

14/08/2020 33,865

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Bạn đang xem: i only borrowed your car for some hours the man said

“I only borrowed your siêu xe for some hours” the man said.

The man admitted___________________

Đáp án:

- Công thức: admit + V-ing/having P2: quá nhận đã thử gì

- Thay thay đổi tính kể từ sở hữu: your => his/her

Đáp án: The man admitted borrowing his siêu xe for some hours.

Tạm dịch: Người nam nhi quá nhận mượn con xe xe hơi của anh ấy ấy nhập một 2 tiếng đồng hồ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“It was kind of you vĩ đại help má with my homework” Lan said vĩ đại Hoa

Lan thanked__________________________.

Câu 2:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

Mr Thanh apologized________.

Câu 3:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You won the scholarship. Congratulation” Mary told me

Mary congratulated________________.

Câu 4:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Turn off the computer. You are not allowed vĩ đại play game now” Dick’s mother said vĩ đại him.

Dick’s mother prevented__________________.

Câu 5:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“If you wanted vĩ đại take my xe đạp, you should have asked má first”said Mike vĩ đại his brother

Mike criticized________________________.

Câu 6:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Xem thêm: công thức tính điện dung

“You took my pencil” said David vĩ đại Henry.

David accused_______________.