hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Câu hỏi:

01/07/2023 2,626

C. 26,70 gam.

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Đáp án chủ yếu xác

nY = nC3H5(OH)3 = 0,03

nO = 6nY + 2nZ = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

→ nZ = 0,04

Y và Z có tính ko no ứng là k và g

→ nCO2 – nH2O = 0,14 = 0,03(k – 1) + 0,04(g – 1)

→ 3k + 4g = 21

Với k ≥ 3 và g ≥ 1 → k = g = 3 là nghiệm độc nhất.

nC = 0,03(3CZ + 3) + 0,04CZ = 2,43 → CZ = 18

→ Y là (C17H35COO)3C3H5 (0,03 mol)

→ mY = 26,70 gam

Chọn C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este X mạch hở, đem tỉ khối đối với H2 vày 44. Thủy phân trọn vẹn 22 gam X vày hỗn hợp NaOH (dư), chiếm được đôi mươi,5 gam muối hạt. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. C2H5COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. 

D. HCOOC3H7.

Câu 2:

Trong bình kín không tồn tại không gian chứa chấp 18,4 gam lếu thích hợp rắn A bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2, FeS và Fe, nhập cơ oxi cướp 15,65% về lượng. Nung bình ở nhiệt độ phỏng cao cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được lếu thích hợp rắn B và 0,08 mol lếu thích hợp khí X bao gồm 3 khí đem tỉ khối khá đối với He là a. Hòa tan không còn hóa học rắn B nhập 91 gam hỗn hợp H2SO4 84%. Kết giục phản xạ chiếm được hỗn hợp Y và 0,4 mol khí SO2. Cho 740ml hỗn hợp NaOH 1M nhập hỗn hợp Y chiếm được 23,54 gam kết tủa độc nhất. Giá trị của a là

A. 10,5. 

B. 12.

C. 12,5.

D. 16.

Câu 3:

Một loại xăng E là lếu thích hợp bao gồm isooctan (2,2,4-trimetylpentan) và heptan đem tỉ khối khá đối với He vày 28,22. Khi dùng cho tới một số trong những mô tơ, cần thiết trộn khá xăng E với không gian (chứa 21% O2 theo đuổi thể tích) theo đuổi tỉ lệ thành phần thể tích ứng 1 : V nhằm thắp cháy vừa vặn đầy đủ và trọn vẹn xăng. Giá trị của V sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

A. 56. 

B. 12.

C. 25.  

D. 48.

Câu 4:

Hỗn thích hợp E bao gồm tía este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo nên trở thành kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, chiếm được số mol CO2 to hơn số mol H2O là 0,425 mol. Mặt không giống, m gam E phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được lếu thích hợp T bao gồm nhì muối hạt và 28,6 gam lếu thích hợp Q bao gồm một ancol đơn chức và một ancol nhì chức. Đốt cháy trọn vẹn T cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,25 mol O2, chiếm được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,15 mol H2O. Phần trăm lượng của X nhập m gam E sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 8,8%. 

B. 7,7%.  

C. 8,0%.

D. 7,0%.

Câu 5:

Este X mạch hở, đem công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân X nhập môi trường thiên nhiên axit, chiếm được hóa học cơ học Y và ancol metylic. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Tên của X là metyl acrylat.

B. Trong phân tử Y đem nhì links pi (π).

C. Công thức phân tử của Y là C3H4O2.

D. Y tính năng với Br2 theo đuổi tỉ lệ thành phần mol ứng 1 : 2.

Câu 6:

Trong thích hợp hóa học, những sắt kẽm kim loại kiềm thổ đem số lão hóa :

A. +1. 

B. -2.

C. +2.

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

D. +3.