họ nguyên hàm của hàm số

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Họ nguyên vẹn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 3{x^2} + 1\) là

  Bạn đang xem: họ nguyên hàm của hàm số

  • A. \({x^3} + C\)
  • B. \(\frac{{{x^3}}}{3} + x + C\)
  • C. 6x + C
  • D. \({x^3} + x + C\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\int {\left( {3{x^2} + 1} \right){\rm{d}}x} = 3.\frac{{{x^3}}}{3} + x + C = {x^3} + x + C\)

Mã câu hỏi: 197923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: giải anh 10 i learn smart world

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho f(x), g(x) là những hàm số xác lập và liên tiếp bên trên R. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai
 • Nếu thì f(x) là
 • Hàm số là một trong những nguyên vẹn hàm của hàm số:
 • Nếu thì f(x) bằng
 • Nguyên hàm của hàm số là
 • Cho hình (H) số lượng giới hạn vì chưng những đàng , trục hoành. Quay hình phẳng lặng (H) xung quanh trục Ox tớ được khối tròn xoe xoay rất có thể tích là:
 • Cho . Khi cơ bằng:
 • Tìm họ nguyên hàm của hàm số .
 • Cho hàm số nó = f(x) liên tiếp bên trên đoạn [a;b]. Gọi D là hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng đồ vật thị hàm số nó = f(x), trục hoành và hai tuyến đường trực tiếp x = a, x = b
 • Họ nguyên vẹn hàm của hàm số là
 • Tích phân bằng
 • Tìm nguyên vẹn hàm .
 • Khẳng quyết định nào là sau đó là xác định sai
 • Nếu với thì hàm số f(x) là
 • Mệnh đề nào là sau đây Đ
 • Họ nguyên vẹn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 2x + \sin 2x\) 
 • Tìm chúng ta nguyên vẹn hàm của hs
 • Hàm số \(F\left( x \right) = \cos 3x\) là nguyên vẹn hàm của hàm số:
 • Tìm họ nguyên hàm của hàm số
 • Tìm nguyên vẹn hàm \(I = \int {x\cos x{\rm{d}}x} \).
 • Biết . Khẳng quyết định nào là sau đó là đúng?
 • Viết công thức tính diện tích S hình phẳng lặng được số lượng giới hạn vì chưng đồ vật thị hàm số nó = f(x), trục Ox và những đường thẳng liền mạch
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{\ln x}}{x}\)
 • Tính nguyên vẹn hàm của (I = int {{3^x}} ,{ m{d}}x).
 • Cho hàm số f(x) liên tiếp bên trên đoạn [0;10] và và . Tính .
 • Nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x3 - 9 là:
 • Chọn mệnh đề sai trong những câu sau.
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số \(f(x) = 3{x^2} + 8\sin x\).
 • Nguyên hàm F(x) của hàm số , biết là:
 • Chọn tuyên bố nào là sau đó là đúng?
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{2 x} d x}{e^{x}-1+\sqrt{e^{x}-2}}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{e}^{e^{2}} \frac{d x}{x \ln x}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int^{\ln 2}_0 \sqrt{e^{x}-1} d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{\ln 2}^{\ln 5} \frac{e^{2 x} d x}{\sqrt{e^{x}-1}}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{0}^{1} \frac{d x}{1+e^{x}}\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin ^{2007} x}{\sin ^{2007} x+\cos ^{2007} x} d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int_{0}^{\pi} \frac{x d x}{\sin x+1} 1\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 4 x}{\sqrt{\sin ^{6} x+\cos ^{6} x}} d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin ^{4} x+\cos ^{4} x\right)\left(\sin ^{6} x+\cos ^{6} x\right) d x\) là
 • Giá trị của tích phân \(I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos ^{4} x \sin ^{2} x d x\) là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA