hiệu suất của nguồn điện

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

Với loạt bài bác Công thức tính hiệu suất của nguồn điện Vật Lí lớp 11 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, từ bại liệt kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong số bài bác đua môn Vật Lí 11.

Bài viết lách Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức - Đơn vị đo, Mở rộng lớn và Bài luyện minh họa vận dụng công thức vô bài bác sở hữu câu nói. giải cụ thể hùn học viên dễ dàng học tập, dễ dàng lưu giữ Công thức tính hiệu suất của nguồn điện Vật Lí 11.

Bạn đang xem: hiệu suất của nguồn điện

9. Công thức tính hiệu suất của nguồn điện

                                 Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

1. Định nghĩa

Mạch năng lượng điện một chiều khá đầy đủ bao gồm sở hữu mối cung cấp năng lượng điện, chão dẫn và những trang bị hấp phụ năng lượng điện như năng lượng điện trở hoặc đèn điện. Phần đoạn mạch năng lượng điện ko chứa chấp mối cung cấp được gọi là mạch ngoài, phần đoạn mạch năng lượng điện chỉ chứa chấp mối cung cấp gọi là mạch vô.

Ví dụ:

 Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

Nguồn năng lượng điện khi nào cũng có thể có năng lượng điện trở vô, chính vì vậy, Khi sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch thì năng lượng điện năng vì thế mối cung cấp năng lượng điện hỗ trợ sẽ tiến hành hấp phụ ở cả mạch ngoài và ở mạch vô. Công của mối cung cấp năng lượng điện bởi vì tổng năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch ngoài và ở mạch vô. Trong số đó, phần năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch ngoài là năng lượng điện năng hấp phụ tiện ích, phần năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch vô là năng lượng điện năng tổn hao.

Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là đại lượng đặc thù đến mức độ chừng dùng hữu ích năng lượng điện năng vì thế mối cung cấp năng lượng điện hỗ trợ, được xem bởi vì tỉ số năng lượng điện năng hấp phụ tiện ích và công của mối cung cấp năng lượng điện, tính theo đòi đơn vị chức năng xác suất.

2. Công thức – Đơn vị đo

Công thức tính hiệu suất Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Trong đó:

+ H là hiệu suất của nguồn điện, sở hữu đơn vị chức năng %

+ Aich là năng lượng điện năng hấp phụ tiện ích, là năng lượng điện năng hấp phụ bên trên mạch ngoài, sở hữu đơn vị chức năng Jun (J);

+ Ang là công của mối cung cấp năng lượng điện, sở hữu đơn vị chức năng Jun (J);

+ U là hiệu năng lượng điện thế bên trên nhị đầu mạch ngoài, sở hữu đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ là suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện, sở hữu đơn vị chức năng vôn (V);

+ I là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô toàn mạch, sở hữu đơn vị chức năng ampe (A);

+ t là thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch, sở hữu đơn vị chức năng giây (s).

3. Mở rộng

Sử dụng công thức tính năng suất hấp phụ năng lượng điện P.. và năng suất của mối cung cấp, tớ rất có thể tính được hiệu suất của mối cung cấp như sau: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Trong tình huống mạch ngoài chỉ bao gồm năng lượng điện trở RN thì hiệu suất của mối cung cấp còn được xem bởi vì công thức:

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Khi biết hiệu suất của mối cung cấp tớ rất có thể suy rời khỏi năng lượng điện năng hấp phụ tiện ích hoặc công của mối cung cấp năng lượng điện.

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

                                   Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

4. Bài luyện minh họa

Bài 1: Mắc một năng lượng điện trở 14Ω vô nhị vô cùng của một mối cung cấp năng lượng điện teo năng lượng điện trở vô là 1Ω thì hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị vô cùng của mối cung cấp là 8,4 V.

a) Tính độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch và suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện.

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

Bài giải:

a) sít dụng lăm le luật Ôm cho tới mạch ngoài, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là: ξ = I. (R + r) = 0,6. (14 + 1) = 9 (V)

b) Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Bài 2: Một acquy sở hữu suất năng lượng điện động 2V, năng lượng điện trở vô r = 1 Ω, và cứ từng giây nó gửi một năng lượng điện lượng 2,4 C kể từ vô cùng âm thanh lịch vô cùng dương của mối cung cấp.

a) Tính năng lượng điện năng tuy nhiên acquy hỗ trợ vô một giờ.

b) Nối nhị vô cùng acquy với cùng 1 năng lượng điện trở R = 9 Ω thì năng suất hấp phụ bên trên mạch ngoài là bao nhiêu? Tính hiệu suất của acquy.

Bài giải:

a) Điện năng của acquy hỗ trợ vô một giờ là: Ang = q.ξ = 2,4 . 2 = 4,8 J

b) Khi nối nhị vô cùng acquy với năng lượng điện trở 9 Ω thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch là

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Công suất hấp phụ của mạch ngoài là P = R.I2 = 9.0,22 = 0,36  (W)

Công suất của mối cung cấp là Png = I.ξ = 0,2.2 = 0,4 (W)

Hiệu suất của mối cung cấp là Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Bài 3: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động 12 V và năng lượng điện trở vô 2W. Nối năng lượng điện trở R vô nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện trở nên mạch kín thì năng suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở R bởi vì 16 W. Tính độ quý hiếm của năng lượng điện trở R và hiệu suất của mối cung cấp.

Bài giải:

Công suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở R là:

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

=> R2 - 5R + 4 = 0

=> R = R1 = 4 W hoặc R = R2 = 1Ω

Khi R = R1 = 4 Ω thì H = Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất = 67%

Khi R = R2 = 1 W thì H = Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất = 33%.

Xem thêm thắt những Công thức Vật Lí lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính hiệu suất rét năng lượng điện, bếp từ Khi đun nước

 • Công thức lăm le luật ôm cho tới toàn mạch

 • Công thức tính độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện Khi đoản mạch

 • Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục nguồn

  Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

 • Công thức tính số pin của cục nguồn

Ngân sản phẩm trắc nghiệm không tính phí ôn đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.mamnonanbinh.edu.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonanbinh.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85