hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện

Câu hỏi:

06/07/2020 15,030

A. Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại khi bị phát sáng với bước sóng khả năng chiếu sáng phù hợp.

Bạn đang xem: hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện

Đáp án chủ yếu xác

B. Electron nhảy thoát khỏi sắt kẽm kim loại khi sở hữu ion đập vô sắt kẽm kim loại cơ.

C. Electron bị nhảy thoát khỏi một nguyên vẹn tử khi nguyên vẹn tử này chạm đụng với nguyên vẹn tử không giống.

D. Electron bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại khi sắt kẽm kim loại bị nung rét.

Đáp án A

Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại khi bị phát sáng với bước sóng khả năng chiếu sáng phù hợp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photon sẽ sở hữu được tích điện to hơn nế như đó có:

A. Cách sóng rộng lớn hơn

B. Tần số rộng lớn hơn

C. Biên kích cỡ hơn

D. Vận tốc rộng lớn hơn

Câu 2:

Nếu ý niệm khả năng chiếu sáng chỉ mất đặc điểm sóng thì ko thể phân tích và lý giải được hiện tượng lạ nào là bên dưới đây?

A. Khúc xạ khả năng chiếu sáng.

B. Giao trét khả năng chiếu sáng.

C. Phản xạ khả năng chiếu sáng.

D. Quang năng lượng điện.

Câu 3:

Chiếu cho tới mặt phẳng của một sắt kẽm kim loại sự phản xạ sở hữu bước sóng λ , số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại cơ là λ0. tường hằng số Plăng là h, véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng vô chân ko là c. Để sở hữu hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện xẩy ra thìA

Aλ>λ0

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Bλ<hcλ0

Cλhcλ0

Dλλ0

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp đích thị. Khi chiếu 2 khả năng chiếu sáng sở hữu tần số f1=1015Hz và f2=1,5.1015Hz vào một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của một tế bào quang đãng năng lượng điện, người tao thấy tỉ số những động năng thuở đầu cực lớn của những electron quang đãng năng lượng điện là vì chưng 3. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại cơ là:

A. 1015Hz

B1,5.1015Hz

C7,5.1014Hz

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Công bay electron của một sắt kẽm kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu thứu tự vô mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những sự phản xạ sở hữu bước sóng là λ1=0,18μmλ2=0,21μm và λ3=0,35μm. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s. Bức xạ nào là khiến cho được hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

A. Hai sự phản xạ (λ1 và λ2).

B. Không sở hữu sự phản xạ nào là vô phụ vương sự phản xạ bên trên.

C. Cả phụ vương sự phản xạ (λ1λ2 và λ3).

D. Chỉ sở hữu bức xạ λ1.

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp đích thị. Chọn h=6,625.10-34J.s; c=3.108m/s. Cho công bay electron của sắt kẽm kim loại là A=2eV. Cách sóng số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại là:

A. 0,621μm

B. 0,525μm

C. 0,675μm

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

D. 0,58μm