hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

Câu hỏi:

12/02/2020 32,571

Bạn đang xem: hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

A. Chỉ đem ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ đem ở cá, lưỡng thê và trườn sát

C. Chỉ đem ở mực ống, bạch tuộc, giun châm, chân đầu và cá

D. Chỉ đem ở mực ống, bạch tuộc, giun châm và chân đầu

Đáp án A

Hệ tuần trả kép đem ở ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Huyết áp thay cho thay đổi bởi những nhân tố nào?

(1) Lực teo tim.

(2) Khối lượng huyết.

(3) Nhịp tim.

(4) Số lượng hồng huyết cầu.

(5) Độ quánh của huyết.

(6) Sự đàn hồi của gân máu.

A. (1),(2),(3),(4),(5).

B. (1),(2),(3),(4),(6).

C. (2),(3),(4),(5),(6).

D. (1),(2),(3),(5),(6).

Câu 2:

Ý nào là ko nên là đặc điểm của huyết áp

A. Càng xa xôi tim áp suất máu càng giảm

B. Sự tăng dần dần của áp suất máu là vì sự yêu tinh sát của huyết với trở nên mạch và trong số những phân tử huyết cùng nhau Khi vận chuyển

C. Huyết áp cực to ứng với khi tim teo, áp suất máu rất rất tè ứng với khi tim dãn

D. Tim đập nhanh chóng và mạnh thực hiện tăng áp suất máu, tim đập chậm chạp và yếu hèn thực hiện tách huyết áp

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

Câu 3:

Cơ chế điều hoà dung lượng glucôzơ nhập huyết tăng ra mắt bám theo trật tự động nào

A. Tuyến tuỵ → Insulin → Gan và tế bào khung hình → Glucôzơ nhập huyết giảm

B. Gan → Insulin → Tuyến tuỵ và tế bào khung hình → Glucôzơ nhập huyết giảm

C. Gan → Tuyến tuỵ và tế bào khung hình → Insulin → Glucôzơ nhập huyết giảm

D. Tuyến tuỵ → Insulin → Gan → tế bào khung hình → Glucôzơ nhập huyết giảm

Câu 4:

Khi cá thở rời khỏi, thao diễn trở nên nào là ra mắt tiếp sau đây đúng

A. Thể tích vùng mồm tăng, áp suất nhập vùng mồm ko thay đổi, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

B. Thể tích vùng mồm tách, áp suất nhập vùng mồm tách, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

C. Thể tích vùng mồm tăng, áp suất nhập vùng mồm tăng, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

D. Thể tích vùng mồm tách, áp suất nhập vùng mồm tăng nước kể từ vùng mồm trải qua mang

Câu 5:

Diễn trở nên của hệ tuần trả hở ra mắt như vậy nào

A. Tim → Động mạch → Khoang huyết → trao thay đổi hóa học với tế bào → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → tĩnh mạch máu → Tim

B. Tim → Động mạch → trao thay đổi hóa học với tế bào → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → Khoang huyết → tĩnh mạch máu → Tim

C. Tim → Động mạch → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → Khoang huyết → trao thay đổi hóa học với tế bào → tĩnh mạch máu → Tim

D. Tim → Động mạch → Khoang huyết → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → tĩnh mạch máu → Tim

Câu 6:

Cơ chế giữ lại áp suất máu ra mắt bám theo trật tự động nào

A. Huyết áp thông thường → Thụ thể áp lực đè nén gân máu → Trung quần thể điều hoà tim mạch ở hành óc → Tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp tăng dần → Thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

B. Huyết áp tăng dần → Trung quần thể điều hoà tim mạch ở hành óc → Thụ thể áp lực đè nén gân máu → Tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp thông thường → Thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

C. Huyết áp tăng dần → Thụ thể áp lực đè nén gân máu → Trung quần thể điều hoà tim mạch ở hành óc → Tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp thông thường → Thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

D. Huyết áp tăng dần → Thụ thể áp lực đè nén gân máu → Trung quần thể điều hoà tim mạch ở hành óc →Thụ thể áp lực đè nén ở gân máu → Tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp bình thường

Xem thêm: vnedu tra cứu điểm học sinh 2022

TÀI LIỆU VIP VIETJACK