hệ sinh thái đặc trưng của khu vực cực nam trung bộ nước ta là

  1. Lớp 12

  2. Hệ sinh thái đặc trưng của quần thể vực cực Nam Trung Bộ nước tao là

hint-header

Cập nhật ngày: 13-07-2022


Chia sẻ bởi: Lại phúc hậu


Hệ sinh thái đặc trưng của quần thể vực cực Nam Trung Bộ nước tao là

A

xa khẩn khoản cây bụi.

B

rừng thưa nhiệt đới thô.

C

rừng nhiệt đới.

D

rừng thường xanh xao bên trên đá vôi.

Chủ đề liên quan

Khí hậu miền Nam Trung Sở và Nam Sở sở hữu Điểm sáng nào là sau đây?

A

Nóng, độ ẩm xung quanh năm.

B

Tính hóa học cận xích đạo.

C

Tính hóa học hiền hòa.

D

Khô hạn xung quanh năm.

Thành phần loại cướp ưu thế ở đoạn cương vực phía Bắc VN là

A

cây lá kim và thú sở hữu lông dày.

B

cây chịu đựng hạn, rụng lá theo dõi mùa.

C

động thực vật cận nhiệt đới gió mùa.

D

động thực vật nhiệt đới gió mùa.

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN sở hữu Điểm sáng nào là sau đây?

A

Cảnh quan tiền cận xích đạo gió mùa rét.

B

Cảnh quan tiền nhiệt đới gió mùa lạnh lẽo xung quanh năm.

C

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

D

Cảnh quan tiền tương tự vùng ôn đới núi cao.

Đặc trưng của nhiệt độ miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là

A

mùa mưa lùi dần dần về ngày thu - sầm uất.

B

gió phơn Tây Nam hoạt động và sinh hoạt mạnh.

C

chịu tác động của gió mùa rét Đông Bắc.

D

phân phân tách nhị mùa mưa, thô thâm thúy.

Nhân tố hầu hết nào là tại đây tạo ra sự phân hoá vạn vật thiên nhiên theo dõi Bắc - Nam ở nước ta?

A

Chênh chếch về vĩ chừng địa lí.

B

Hoạt động của gió mùa rét.

C

Sự phân bậc của địa hình.

D

Tác động của Biển Đông.

Vùng nào là tại đây sở hữu khá đầy đủ 3 đai cao?

A

Đông Bắc.

B

Tây Bắc.

C

Trường Sơn Bắc.

D

Trường Sơn Nam.

Nước tao sở hữu sự đa dạng và phong phú về tổ chức cơ cấu cây xanh, con vật hầu hết là do

A

có mối cung cấp sức nóng độ ẩm đầy đủ.

B

mạng lưới sông ngòi dày đặc.

C

có nhiều đồng vì như thế phì nhiêu.

D

khí hậu phân hóa đa dạng và phong phú.

Biểu hiện nay nào là tại đây không thể hiện nay sự không giống nhau về nhiệt độ thân thiện nhị miền Nam, Bắc?

A

Lượng mưa.

B

Số giờ nắng nóng.

C

Lượng sự phản xạ.

D

Nhiệt chừng tầm.

Nguyên nhân nào tại đây là chủ yếu làm mang lại nhiệt độ trunh bình về mùa sầm uất ở Tây Bắc cao hơn nữa Đông Bắc?

A

Thực vật suy giảm.

B

Gió phơn Tây Nam.

C

Hướng các dãy núi.

D

Có vĩ độ thấp rộng lớn.

Loại gió máy thổi xung quanh năm ở VN là

Xem thêm: nahco3 + caoh2

A

Tây ôn đới.

B

Tín phong.

C

gió phơn.

D

gió mùa.

Do tác dụng của gió mùa rét Đông Bắc nên nửa đầu ngày đông ở miền Bắc VN thông thường sở hữu loại thời tiết

A

lạnh, độ ẩm.

B

ấm, độ ẩm.

C

lạnh, thô.

D

ấm, thô.

Nhịp điệu dòng sản phẩm chảy của sông ngòi VN theo dõi sát

A

hướng những dòng sản phẩm sông.

B

hướng những sản phẩm núi.

C

chế chừng sức nóng.

D

chế chừng mưa.

Hệ ngược của quy trình xâm thực mạnh ở chống cồn núi VN là quá trình

A

phong hóa.

B

bồi tụ.

C

bóc ngót.

D

rửa trôi.

Gió mùa mùa hè hoạt động và sinh hoạt ở đồng vì như thế Bắc Sở được bố trí theo hướng hầu hết là

A

tây nam giới.

B

đông nam giới.

C

đông bắc.

D

tây bắc.

Gió mùa hướng đông bắc xuất trị từ

A

biển Đông.

B

Ấn Độ Dương.

C

áp cao Xibia.

D

vùng núi cao.

Gió mùa hướng đông bắc thổi vô VN theo dõi hướng

A

tây bắc.

B

đông bắc.

C

đông nam giới.

D

tây nam giới.

Tính hóa học nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ VN được đưa ra quyết định bởi

A

ảnh tận hưởng của biển lớn Đông to lớn.

B

ảnh tận hưởng thâm thúy trả lưu gió mùa rét.

C

vị trí trực thuộc vùng nội chí tuyến.

D

chuyển động biểu con kiến của Mặt Trời.

Đất feralit ở VN sở hữu red color vàng hầu hết do

A

quá trình hội tụ mùn mạnh.

B

rửa trôi những hóa học badơ dễ dàng tan.

C

tích tụ ôxit Fe và ôxit nhôm.

D

quá trình phong hóa uy lực.

Phát biểu nào là sau đó là biểu lộ của vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét ở nước ta?

A

Cán cân nặng sự phản xạ xung quanh năm âm.

B

Sinh vật cận nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế.

C

Xâm thực mạnh ở miền cồn núi.

D

Chế chừng nước sông ko phân mùa.

Hệ sinh thái đặc trưng của quần thể vực cực Nam Trung Bộ nước tao là

A

xa khẩn khoản cây bụi.

B

rừng thưa nhiệt đới thô.

C

rừng nhiệt đới.

D

rừng thường xanh xao bên trên đá vôi.

Xem thêm: ảnh tuyển dụng