gió mùa mùa hạ hoạt động ở đồng bằng bắc bộ có hướng chủ yếu là

Câu 1: Loại dông tố thổi xung quanh năm ở việt nam là

Bạn đang xem: gió mùa mùa hạ hoạt động ở đồng bằng bắc bộ có hướng chủ yếu là

A. Tây ôn đới. B. Tín phong. C. dông tố phơn. D. gió bấc.

Câu 2: Do tác dụng của gió bấc Đông Bắc nên nửa đầu ngày đông ở miền Bắc việt nam thông thường với loại thời tiết

A. rét, độ ẩm. B. giá, độ ẩm. C. rét, thô. D. giá, thô.

Câu 3: Nhịp điệu loại chảy của sông ngòi việt nam bám theo sát

Câu 3: Nhịp điệu loại chảy của sông ngòi việt nam bám theo sát

A. phía những loại sông. B. phía những sản phẩm núi. C. cơ chế nhiệt độ. D. cơ chế mưa.

Câu 5: Gió mùa mùa hè hoạt động và sinh hoạt ở đồng vì chưng Bắc Sở được bố trí theo hướng hầu hết là

A. tây-nam. B. đông đúc phái mạnh. C. phía đông bắc. D. tây-bắc.

Câu 7: Gió mùa phía đông bắc thổi vô việt nam bám theo hướng

A. tây-bắc. B. phía đông bắc. C. đông đúc phái mạnh. D. tây-nam.

Câu 8: Tính hóa học của gió bấc mùa hè là

A. giá, thô. B. giá, độ ẩm. C. rét, độ ẩm. D. rét, thô.

Câu 9: Gió mùa phía đông bắc tạo thành một mùa ướp đông lạnh ở

A. miền Trung. B. miền Bắc. C. miền Nam. D. Tây Nguyên.

Câu 10: Gió mùa phía đông bắc gần như là bị ngăn lại ở sản phẩm núi này sau đây?

A. Tam Điệp. B. Hoành Sơn. C. Bạch Mã. D. Hoàng Liên Sơn.

Câu 11: Gió mùa mùa hè hoạt động và sinh hoạt ở việt nam vô thời hạn này sau đây?

A. Tháng 6 cho tới 10. B. Tháng 8 cho tới 10. C. Tháng 1 cho tới 12. D. Tháng 5 cho tới 10.

Câu 18: Tính hóa học nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ việt nam được ra quyết định bởi

A. tác động của biển cả Đông to lớn. B. tác động thâm thúy trả lưu gió bấc.

C. địa điểm trực thuộc vùng nội chí tuyến. D. vận động biểu loài kiến của Mặt Trời.

C. địa điểm trực thuộc vùng nội chí tuyến.

Câu 20: Phát biểu này sau đấy là biểu thị của vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc ở nước ta?

A. Cán cân nặng phản xạ xung quanh năm âm. B. Sinh vật cận nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế.

C. Xâm thực mạnh ở miền đống núi. D. Chế chừng nước sông ko phân mùa.

C. Xâm thực mạnh ở miền đống núi.

Câu 21: Hệ sinh thái xanh rừng nguyên vẹn sinh đặc thù mang đến nhiệt độ giá độ ẩm của việt nam là

A. rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô rụng lá bám theo mùa. B. rừng nhiệt đới gió mùa gió bấc nửa rụng lá.

C. rừng rườm rà nhiệt đới gió mùa độ ẩm lá rộng lớn thông thường xanh rờn. D. rừng nhiệt đới gió mùa gió bấc thông thường xanh rờn.

C. rừng rườm rà nhiệt đới gió mùa độ ẩm lá rộng lớn thông thường xanh rờn.

Câu 23: Vào ngày đông, gió bấc Đông Bắc ở miền Bắc việt nam thổi đan xen với

A. dông tố Tây ôn đới. B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

C. phơn Tây Nam. D. Tín phong phân phối cầu Nam.

B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

Câu 25: Gió này tại đây thực hiện mưa phùn ở vùng ven bờ biển và những đồng vì chưng Bắc Sở, Bắc Trung Bộ?

A. Gió mùa Đông Bắc. B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

C. Gió phơn Tây Nam. D. Tín phong phân phối cầu Nam.

Câu 26: Gió mùa phía đông bắc hoạt động và sinh hoạt vô thời hạn này sau đây?

A. Thu - đông đúc. B. Tháng 5 cho tới mon 10.

D. Mùa đông đúc. C. Tháng 11 cho tới tháng bốn.

Câu 27: Vào đầu mùa hè, gió bấc mùa hè xuất phất kể từ đâu?

A. sít cao bắc chặn Độ Dương. B. Biển Đông.

C. sít cao cận chí tuyến phân phối cầu Nam. D. Cao áp Xi bia.

A. sít cao bắc chặn Độ Dương

Câu 29: Gió mùa hoạt động và sinh hoạt ở việt nam gồm

A. gió bấc ngày đông và gió bấc mùa hè. B. gió bấc ngày đông và tín phong phân phối cầu Bắc.

C. gió bấc mùa hè và tín phong phân phối cầu Bắc. D. gió bấc mùa hè và tín phong phân phối cầu Nam.

A. gió bấc ngày đông và gió bấc mùa hè.

Câu 31: Phát biểu này tại đây đúng vào lúc nói đến Điểm lưu ý gió bấc ở nước ta?

A. Gió mùa mùa hè được bố trí theo hướng đó là đông đúc phái mạnh.

B. Gió mùa mùa hè với xuất xứ kể từ cao thế Xibia.

C. Gió mùa ngày đông thổi liên tiếp từ thời điểm tháng 11 cho tới tháng bốn.

D. Gió mùa ngày đông thổi các mùa từ thời điểm tháng 11 cho tới tháng bốn.

D. Gió mùa ngày đông thổi các mùa từ thời điểm tháng 11 cho tới tháng bốn.

Câu 2: Gió tín phong nửa cầu Bắc cướp ưu thế kể từ chống sản phẩm Bạch Mã trở vô Nam với hướng

A. Tây Bắc. B. Tây Nam. C. Đông Nam. D. Đông Bắc.

Câu 3: Vào thân thiết và cuối mùa hè, bởi tác động của áp thấp Bắc Sở nên gió bấc Tây Nam Lúc vô Bắc Sở việt nam dịch chuyển bám theo hướng

A. phía đông bắc. B. đông đúc phái mạnh. C. tây-nam. D. tây-bắc.

Câu 6: Càng vô phía Nam gió bấc Đông Bắc càng

A. giảm sút. B. mạnh. C. thô giá. D. thực hiện mưa nhiều

Câu 7: Mưa phùn vùng ven bờ biển và những đồng vì chưng Bắc Sở, Bắc Trung Sở thông thường ra mắt vào

A. nửa đầu ngày đông. B. nửa sau ngày đông. C. nửa sau ngày xuân. D. nửa đầu mùa hè.

Câu 11: Mùa mưa vô thu - đông đúc là Điểm lưu ý của chống này tại đây của việt nam ?

A. Đông Bắc. B. Đồng vì chưng Bắc Sở. C. Trung Sở. D. Tây Nguyên.

Câu 12: Thời kì gửi tiếp hoạt động và sinh hoạt thân thiết gió bấc Đông Bắc và Tây Nam là thời gian hoạt động và sinh hoạt mạnh của

A. gió bấc ngày đông. B. gió bấc mùa hè. C. dông tố Mậu dịch. D. dông tố khu vực.

Câu 13: Mùa đông đúc ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở với Điểm lưu ý là

A. cho tới muộn và kết thúc đẩy muộn. B. cho tới muộn và kết thúc đẩy sớm.

C. cho tới sớm và kết thúc đẩy muộn. D. cho tới sớm và kết thúc đẩy sớm.

C. cho tới sớm và kết thúc đẩy muộn.

Câu 14: Gió Tín Phong hoạt động và sinh hoạt mạnh mẽ nhất vô thời gian này sau đây?

A. Mùa hạ và ngày thu. B. Mùa đông đúc và ngày xuân.

C. Mùa xuân và ngày thu. D. Mùa hạ và ngày xuân.

Câu 15: Loại dông tố này tại đây thực hiện mưa bên trên phạm vi toàn quốc vô mùa hạ?

A. Gió Đông Nam vẫn biến hóa tính. B. Gió Tín phong phân phối cầu Bắc.

C. Gió Tây Nam kể từ vịnh Bengan. D. Gió Tín phong phân phối cầu Nam.

D. Gió Tín phong phân phối cầu Nam.

Câu 16: Khu vực nào tại đây chịu hình ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây nam?

A. Tây nguyên vẹn. B. Duyên hải Nam Trung Bộ. C. Tây Bắc. D. Bắc Trung Bộ.

Câu 17: Kiểu không khí rét độ ẩm xuất hiện nay vô nửa sau ngày đông ở miền Bắc việt nam là do

A. dông tố ngày đông trải qua châu lục phương Bắc. B. khối khí nhiệt đới gió mùa độ ẩm Bắc chặn Độ Dương.

C. khối không khí lạnh dịch chuyển nghiêng đông đúc qua chuyện biển cả. D. tác động của gió bấc mùa hè cho tới sớm.

C. khối không khí lạnh dịch chuyển nghiêng đông đúc qua chuyện biển cả.

Câu 18: Loại dông tố phổ cập từ thời điểm tháng 11 cho tới tháng bốn năm tiếp theo tại phần bờ cõi phía Nam việt nam là

A. gió bấc Đông Bắc. B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

C. gió bấc Tây Nam. D. Tín phong phân phối cầu Nam.

B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

Câu 19: Tính hóa học nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ việt nam được biểu thị ở

A. thăng bằng phản xạ luôn luôn dương xung quanh năm. B. lượng nhiệt độ Mặt Trời cảm nhận được rất rộng.

C. Mặt Trời luôn luôn cao bên trên lối chân mây. D. Mặt Trời lên thiên đỉnh nhì phen vô năm.

A. thăng bằng phản xạ luôn luôn dương xung quanh năm.

Câu 20: Gió Tây Nam hoạt động và sinh hoạt vô thời gian đầu mùa hè ở việt nam với xuất xứ từ

A. khối khí nhiệt đới gió mùa độ ẩm Bắc chặn Độ Dương. B. khối khí chí tuyến Bán cầu Nam.

C. khối khí nhiệt đới gió mùa Nam Tỉnh Thái Bình Dương. D. khối khí chí tuyến Bán cầu Bắc.

A. khối khí nhiệt đới gió mùa độ ẩm Bắc chặn Độ Dương.

Câu 21: Lý do hầu hết thực hiện gia tăng tính cập kênh của nông nghiệp việt nam là

A. nhiệt độ phân hóa bám theo Bắc - Nam và bám theo chừng cao. B. địa hình, khu đất trồng, sông ngòi với sự phân hóa rõ ràng.

C. vạn vật thiên nhiên mang ý nghĩa hóa học nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc. D. khu đất trồng có không ít loại và loại vật cực kỳ đa dạng.

C. vạn vật thiên nhiên mang ý nghĩa hóa học nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc.

Câu 22: Loại dông tố này sau đấy là nguyên vẹn nhân chủ yếu tạo thành mùa thô ở Nam Sở nước ta?

A. Gió mùa Đông Bắc. B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

C. Gió phơn Tây Nam. D. Gió mùa Tây Nam.

B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

Câu 23: Do trực thuộc chống Chịu tác động của gió bấc châu Á nên việt nam có

A. tổng phản xạ vô năm rộng lớn. B. nhì phen Mặt Trời qua chuyện thiên đỉnh.

C. nền nhiệt độ chừng toàn quốc cao. D. nhiệt độ tạo ra trở nên nhì mùa rõ ràng rệt.

D. nhiệt độ tạo ra trở nên nhì mùa rõ ràng rệt.

Câu 24: Loại dông tố này tại đây thực hiện mưa rộng lớn mang đến Nam Sở việt nam vô thân thiết và cuối mùa hạ?

A. Gió mùa Tây Nam. B. Tín phong phân phối cầu Bắc.

C. Gió phơn Tây Nam. D. Gió mùa Đông Bắc.

Câu 25: Sự phân mùa của nhiệt độ việt nam bởi nguyên vẹn nhân hầu hết này sau đây?

A. Bức xạ kể từ Mặt Trời cho tới. B. Hai phen Mặt Trời lên thiên đỉnh.

C. Hoạt động của gió bấc. D. Sự phân bổ lượng mưa bám theo mùa.

C. Hoạt động của gió bấc.

Câu 27: Lý do chủ yếu tạo thành mùa thô ở Tây Nguyên và Nam Sở là

A. dông tố Tây thô giá. B. gió bấc Tây Nam.

C. dông tố Tín phong phân phối cầu Bắc. D. áp thấp nhiệt đới gió mùa.

C. dông tố Tín phong phân phối cầu Bắc.

Câu 31: Nơi Chịu tác động mạnh mẽ nhất của gió bấc Đông Bắc là

A. Đông Bắc và đồng vì chưng Bắc Sở. B. Tây Bắc và đồng vì chưng Bắc Sở.

C. Đông Bắc và Bắc Trung Sở. D. Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Xem thêm: daklak.edu

A. Đông Bắc và đồng vì chưng Bắc Sở.

Câu 32: Giữa Tây Nguyên và ven bờ biển Trung Sở việt nam với Điểm lưu ý gì nổi trội ?

A. Giống nhau về mùa mưa. B. Đối lập nhau về mùa mưa và mùa thô.

C. Giống nhau về mùa thô. D. Đối lập nhau về mùa giá và mùa rét.

B. Đối lập nhau về mùa mưa và mùa thô.

Câu 33: Chế chừng sông ngòi ở việt nam phân hóa bám theo mùa là do

A. địa hình có tính dốc rộng lớn, nước mưa nhiều. B. Điểm lưu ý nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc.

C. địa hình hầu hết là đống núi, mưa nhiều. D. nhiệt độ phân hóa mùa mưa và mùa thô.

D. nhiệt độ phân hóa mùa mưa và mùa thô.

Câu 34: Thời tiết giá và thô ở ven bờ biển Trung Sở và phần phái mạnh của chống Tây Bắc việt nam bởi loại dông tố này tại đây thực hiện ra?

A. Gió mùa Đông Bắc. B. Tín phong phân phối cầu Nam.

C. Gió Tây Nam đầu mùa. D. Tín phong phân phối cầu Bắc.

Câu 35: Phát biểu này tại đây ko trúng với gió bấc Đông Bắc ở nước ta?

A. Đa số kết thúc đẩy ở sản phẩm Bạch Mã. B. Chỉ hoạt động và sinh hoạt ở miền Bắc.

C. Tạo nên mùa ướp đông lạnh ở miền Bắc. D. Thổi liên tiếp trong cả ngày đông.

D. Thổi liên tiếp trong cả ngày đông.

Câu 36: Gió đầu mùa hè hoạt động và sinh hoạt thực hiện mưa rộng lớn mang đến vùng

A. Bắc Trung Sở và Duyên hải Nam Trung Sở. B. Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C. Tây nguyên vẹn và Duyên hải Nam Trung Sở. D. Nam Sở và Tây Nguyên.

Câu 38: Lý do thực hiện mưa rộng lớn mang đến Nam Sở và Tây Nguyên vô thời gian đầu mùa hè là vì tác động của khối khí

A. cận chí tuyến phân phối cầu Bắc. B. Bắc chặn Độ Dương.

C. cận chí tuyến phân phối cầu Nam. D. rét phương Bắc.

Câu 39: Biên chừng nhiệt độ năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam, hầu hết vì như thế phía Bắc

A. với 1 mùa ướp đông lạnh. B. với dông tố phơn Tây Nam.

C. ở ngay sát chí tuyến rộng lớn. D. với địa hình cao hơn nữa.

Câu 40: Nhiễu động về không khí ở việt nam thông thường xẩy ra nhất vô thời hạn này sau đây?

A. đầu ngày đông và đầu ngày thu. B. thân thiết ngày đông và thân thiết mùa hè.

C. thời hạn gửi tiếp từng mùa. D. đầu ngày đông và thân thiết mùa hè.

C. thời hạn gửi tiếp từng mùa.

Câu 45: Gió mùa Đông Bắc thực hiện mang đến không khí của miền Bắc việt nam với Điểm lưu ý này sau đây?

A. Nửa đầu ngày đông thoáng mát, nửa sau mùa ướp đông lạnh.

B. Mùa ướp đông lạnh mưa nhiều, mùa hè giá và không nhiều mưa.

C. Nửa đầu mùa ướp đông lạnh thô, nửa sau mùa ướp đông lạnh độ ẩm.

D. Nửa đầu ngày đông giá thô, nửa sau mùa ướp đông lạnh độ ẩm.

C. Nửa đầu mùa ướp đông lạnh thô, nửa sau mùa ướp đông lạnh độ ẩm.

Câu 1: Sông này tại đây với mùa lũ vô thu - đông?

A. Sông Hồng. B. Sông Đà C. Sông Đà Rằng. D. Sông Cửu Long.

Câu 2: Vùng núi Tây Bắc với nền nhiệt độ chừng thấp hầu hết là do

A. gió bấc Đông Bắc. B. chừng cao của địa hình. C. dông tố ngày đông phái mạnh. D. phía những sản phẩm núi.

Câu 4: Quá trình phong hóa chất hóa học nhập cuộc vô việc thực hiện chuyển đổi mặt phẳng địa hình thời điểm hiện tại của việt nam được biểu thị ở

A. hiện tượng kỳ lạ bào hao mòn, cọ trôi. B. trở nên tạo ra địa hình cacxtơ.

C. khu đất trượt, đá rữa ở sườn dốc. D. hiện tượng kỳ lạ xâm thực mạnh.

B. trở nên tạo ra địa hình cacxtơ.

Câu 5: Những địa điểm nào tại đây của nước tao có biên độ nhiệt độ trung bình năm dưới 90C?

A. Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh. B. Cần Thơ, Nha Trang, Biên Hòa.

C. TP. Lạng Sơn, Thanh Hóa, Huế. D. Hà Nội, Hải Phòng, Huế.

B. Cần Thơ, Nha Trang, Biên Hòa.

Câu 7: Loại dông tố này tại đây một vừa hai phải thực hiện mưa mang đến vùng ven bờ biển Trung Sở, một vừa hai phải là nguyên vẹn nhân chủ yếu tạo thành mùa thô ở Nam Sở và Tây Nguyên?

A. Gió mùa Đông Bắc. B. Tín phong phân phối cầu Nam.

D. Gió mùa Tây Nam. C. Tín phong phân phối cầu Bắc.

C. Tín phong phân phối cầu Bắc.

Câu 8: Mùa thô kéo dãn dài ở Đồng vì chưng sông Cửu Long ko thẳng phát sinh kết quả này sau đây?

A. Xâm nhập đậm sâu sắc vô vào lục địa. B. Thiếu nước ngọt mang đến phát hành và sinh hoạt.

C. Làm tăng cường độ chua và chua đậm vô khu đất. D. Sâu bệnh dịch trở nên tân tiến hủy hoại vụ mùa.

D. Sâu bệnh dịch trở nên tân tiến hủy hoại vụ mùa.

Câu 9: Lý do hầu hết khiến cho việt nam với lượng mưa rộng lớn là do

A. nhiệt độ chừng cao nên lượng bốc tương đối rộng. B. địa hình có không ít điểm đón dông tố kể từ biển cả.

C. những khối khí trải qua biển cả đem bám theo độ ẩm rộng lớn. D. địa điểm địa lí trực thuộc chống nội chí tuyến.

C. những khối khí trải qua biển cả đem bám theo độ ẩm rộng lớn.

Câu 10: Nhân tố hầu hết này tại đây thực hiện mang đến gió bấc phía đông bắc đột nhập sâu sắc vô nước ta?

A. Phía bắc giáp Trung Quốc. B. Các sản phẩm núi hầu hết được bố trí theo hướng tây-bắc - đông đúc phái mạnh.

C. Nước tao có không ít đống núi. D. Hướng vòng cung của những sản phẩm núi ở vùng Đông Bắc.

D. Hướng vòng cung của những sản phẩm núi ở vùng Đông Bắc.

Câu 11: Hai chống núi với dạng địa hình cacxtơ thịnh hành nhất việt nam là

A. Đông Bắc và Trường Sơn Nam. B. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

C. Đông Bắc và Trường Sơn Bắc. D. Tây Bắc và Tây Nguyên.

C. Đông Bắc và Trường Sơn Bắc.

Câu 14: Mùa mưa ở miền Trung cho tới muộn rộng lớn đối với toàn quốc hầu hết là vì tác dụng của

A. frông rét vô thu đông đúc. B. dông tố phơn tây-nam thô giá vô đầu mùa hè.

C. những sản phẩm núi nằm ra bờ biển cả. D. bão cho tới kha khá muộn rộng lớn đối với toàn quốc.

B. dông tố phơn tây-nam thô giá vô đầu mùa hè.

Câu 15: Những loại không khí đặc biệt quan trọng này tại đây thông thường xuất hiện nay vô ngày đông ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở nước ta?

A. Sương thong manh và mưa phùn. B. Mưa tuyết và mưa rào.

C. Mưa đá, dông, lốc xoáy. D. Hạn hán và lốc xoáy.

Câu 16: Sự phân hoá lượng mưa ở một vùng hầu hết Chịu tác động của

A. địa hình và phía gíó. B. phía dông tố và mùa dông tố.

C. vĩ chừng địa lí và chừng cao. D. nhiệt độ và chừng cao.

A. địa hình và phía gíó.

Câu 18: Ý nào tại đây ko phải là kết quả tác động của khối khí nhiệt đới ẩm từ bắc Ấn Độ Dương đến nước ta?

A. Hiện tượng thời tiết thô nóng ở phía phái mạnh của Tây Bắc.

B. Gây mưa lớn mang đến đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên.

C. Làm mang đến mưa ở Duyên hải Nam Trung Bộ đến sớm rộng lớn.

D. Gây hiện tượng phơn mang đến đồng bằng ven biển Trung Bộ.

C. Làm mang đến mưa ở Duyên hải Nam Trung Bộ đến sớm rộng lớn.

Câu 2: Lý do chủ yếu dẫn tới sự phân hóa lượng mưa bám theo không khí ở việt nam là

A. tác dụng của phía những sản phẩm núi. B. sự phân hóa chừng cao của địa hình.

C. tác dụng của gió bấc và sông ngòi. D. tác dụng của gió bấc và địa hình.

D. tác dụng của gió bấc và địa hình.

Câu 3: Gió mùa Đông Bắc ko xóa lên đường tính chất nhiệt đới của khí hậu và cảnh quan tiền nước tao là do

A. nước tao chịu hình ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ nóng ẩm.

B. gió mùa Đông Bắc chỉ hoạt động từng đợt ở miền Bắc.

C. nhiệt độ trung bình năm bên trên toàn quốc đều lớn rộng lớn 200C.

D. lãnh thổ nước tao nằm hoàn toàn vô vùng nội chí tuyến.

B. gió mùa Đông Bắc chỉ hoạt động từng đợt ở miền Bắc.

Câu 4: Tình trạng đột nhập đậm ở Đồng vì chưng sông Cửu Long ra mắt nguy hiểm vô thời hạn mới đây bởi nguyên vẹn nhân hầu hết là

A. địa hình thấp, thân phụ mặt mày giáp biển cả.

B. mùa thô kéo dãn dài, nền nhiệt độ cao.

C. màng lưới sông ngòi sông ngòi dằng dịt.

D. xây đắp hồ nước thuỷ năng lượng điện ở thượng mối cung cấp.

D. xây đắp hồ nước thuỷ năng lượng điện ở thượng mối cung cấp.

Câu 5: Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên của vùng núi Đông Bắc và Tây bắc hầu hết là do

A. sự phân bổ của những loại thảm thực vật và khu đất. B. sự phân bổ chừng cao địa hình.

C. tác dụng của gió bấc và phía những sản phẩm núi. D. tác động của biển cả Đông.

C. tác dụng của gió bấc và phía những sản phẩm núi.

Câu 6: Lý do này sau đấy là hầu hết thực hiện mang đến miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở Chịu tác dụng mạnh mẽ của gió bấc Đông Bắc?

A. Độ cao và phía những sản phẩm núi. B. Vị trí địa lí và phía những sản phẩm núi.

C. Vị trí địa lí và chừng cao địa hình. D. Hướng những sản phẩm núi và biển cả Đông.

B. Vị trí địa lí và phía những sản phẩm núi.

Câu 7: Lý do này tại đây dẫn tới sự tạo hình gió bấc ở Việt Nam?

A. Sự chênh nghiêng khí áp thân thiết lục địa và biển cả. B. Sự chênh nghiêng nhiệt độ thân thiết ngày và tối.

C. Sự tăng và hạ khí áp một cơ hội đột ngột. D. sự chênh nghiêng nhiệt độ, độ ẩm thân thiết khu đất và biển cả.

A. Sự chênh nghiêng khí áp thân thiết lục địa và biển cả.

Câu 8: Đặc điểm cơ chế nhiệt độ vô năm bên trên bờ cõi việt nam là

A. với 1 cực lớn và một cực kỳ tè. B. với nhì cực lớn và nhì cực kỳ tè.

C. miền Nam với nhì cực lớn và một cực kỳ tè. D. miền Bắc với 1 cực lớn và một cực kỳ tè.

D. miền Bắc với 1 cực lớn và một cực kỳ tè.

Câu 9: Đặc điểm cơ chế nhiệt độ vô năm bên trên bờ cõi việt nam là

A. với 1 cực lớn và một cực kỳ tè. B. với nhì cực lớn và nhì cực kỳ tè.

C. miền Nam với nhì cực lớn và nhì cực kỳ tè. D. miền Bắc với 1 cực lớn và nhì cực kỳ tè.

C. miền Nam với nhì cực lớn và nhì cực kỳ tè.

Câu 6: Gió mùa phía đông bắc xuất trừng trị từ

A. biển cả Đông. B. chặn Độ Dương. C. áp cao Xibia. D. vùng núi cao.

Xem thêm: tra cứu best express

Tác giả

Bình luận