giải thích mối quan hệ giữa các loài đacuyn cho rằng các loại

Giải quí quan hệ trong số những loại, Đacuyn nhận định rằng những loài

Bạn đang xem: giải thích mối quan hệ giữa các loài đacuyn cho rằng các loại

A. là sản phẩm của quy trình tiến thủ hoá kể từ thật nhiều xuất xứ không giống nhau.

B. là sản phẩm của quy trình tiến thủ hoá từ là 1 xuất xứ cộng đồng.

C. được biến hóa theo phía càng ngày càng đầy đủ tuy vậy với xuất xứ không giống nhau.

D. đều được sinh đi ra nằm trong 1 thời điểm và đều Chịu đựng sự phân bổ của tinh lọc đương nhiên.

Đáp án B

Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn thi đua thpt vương quốc, luyện thi đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện thi đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện thi đua kỹ năng và kiến thức ôn thi đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo dõi chủ thể ôn thi đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách xây dựng Python cơ bạn dạng, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID