giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

Câu hỏi:

05/06/2020 54,185

A. Xác đánh giá dạng sản phẩm

Bạn đang xem: giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

B. Xác lăm le kết cấu sản phẩm

C. Xác lăm le công dụng sản phẩm

D. Xác đánh giá dạng, độ cao thấp, kết cấu, công dụng sản phẩm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi thẩm lăm le, Reviews phương án thiết kế:

A. Tiến hành thực hiện quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Tiến hành lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Nếu ko đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

D. Nếu đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

Câu 2:

Thiết tiếp bao gồm bao nhiêu giai đoạn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3:

Thiết tiếp nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Xác đánh giá dạng

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

B. Xác lăm le kích thước

C. Xác lăm le kết cấu và chức năng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4:

“ Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử” nằm trong giai đoạn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Giai đoạn cuối của quy trình kiến thiết là:

A. Xác lăm le chủ đề thiết kế

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Làm quy mô demo nghiệm

D. Chế tạo ra thử

Câu 6:

Giai đoạn này tại đây nằm trong quy trình thiết kế?

A. Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

D. Cả A và B đều sai