giải bài tập toán 4

Vở bài xích luyện Toán 4 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày bao gồm 73 bài học kinh nghiệm.

Bài 1. Ôn luyện những số cho tới 100 000

Bạn đang xem: giải bài tập toán 4

Bài 2. Ôn luyện những quy tắc tính nhập phạm vi 100 000

Bài 3. Số chẵn, số lẻ

Bài 4. Biểu thức chứa chấp chữ

Bài 5. Giải vấn đề đem tía bước tính

Bài 6. Luyện luyện chung

Bài 7. Đo góc, đơn vị chức năng đo góc

Bài 8. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 9. Luyện luyện chung

Bài 10. Số đem sáu chữ số. Số 1 000 000

Bài 11. Hàng và lớp

Bài 12. Các số nhập phạm vi lớp triệu

Bài 13. Làm tròn trặn số cho tới hàng ngàn nghìn

Bài 14. So sánh những số có không ít chữ số

Bài 15: Làm quen thuộc với mặt hàng số tự động nhiên

Bài 16. Luyện luyện chung

Bài 17. Yến, tạ, tấn

Bài 18. Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông

Bài 19. Giây, thế kỉ 

Bài trăng tròn. Thực hành và hưởng thụ dùng một số trong những đơn vị chức năng đo đại lượng

Bài 21. Luyện luyện chung

Bài 22. Phép với mọi số có không ít chữ số

Bài 23. Phép trừ những số có không ít chữ số

Bài 24. Tính hóa học giao phó hoán và phối kết hợp của quy tắc cộng

Bài 25. Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó

Bài 26. Luyện luyện chung

Bài 27. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

Bài 28. Thực hành và hưởng thụ vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc 

Bài 29. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song 

Bài 30. Thực hành và hưởng thụ vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song 

Bài 31. Hình bình hành, hình thoi

Bài 32. Luyện luyện chung

Bài 33. Ôn luyện những số tới trường triệu

Bài 34. Ôn luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ

Bài 35. Ôn luyện hình học

Bài 36. Ôn luyện đo lường

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

Bài 37. Ôn luyện chung

Bài 38. Nhân với số mang trong mình một chữ số

Bài 39. Chia cho tới số mang trong mình một chữ số

Bài 40. Tính hóa học giao phó hoán và phối kết hợp của quy tắc nhân

Bài 41. Nhân, phân tách với 10, 100, 1 000, .... 

Bài 42. Tính hóa học phân phối của quy tắc nhân so với quy tắc cộng

Bài 43. Nhân với số đem nhì chữ số

Bài 44. Chia cho tới số đem nhì chữ số

Bài 45. Thực hành và hưởng thụ ước tính nhập tính toán 

Bài 46. Tìm số tầm cộng

Bài 47. Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị 

Bài 48: Luyện luyện chung 

Bài 49. Dãy số liệu thống kê

Bài 50. Biểu trang bị cột

Bài 51. Số phen xuất hiện nay của một sự kiện

Bài 52. Luyện luyện chung 

Bài 53. Khái niệm phân số

Bài 54. Phân số và quy tắc phân tách số tự động nhiên

Bài 55. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

Bài 56. Rút gọn gàng phân số

Bài 57. Quy đồng khuôn số những phân số

Bài 58. So sánh phân số 

Bài 59. Luyện luyện chung

Bài 60. Phép nằm trong phân số

Bài 61. Phép trừ phân số

Bài 62. Luyện luyện chung 

Bài 63. Phép nhân phân số

Bài 64. Phép phân tách phân số

Bài 65. Tìm phân số của một số

Bài 66. Luyện luyện chung

Bài 67. Ôn luyện số tự động nhiên

Bài 68. Ôn luyện quy tắc tính với số tự động nhiên

Bài 69. Ôn luyện phân số

Bài 70. Ôn luyện quy tắc tính với phân số

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

Bài 71. Ôn luyện hình học tập và đo lường 

Bài 72. Ôn luyện một số trong những nhân tố tổng hợp và xác suất 

Bài 73. Ôn luyện chung