giải bài tập tiếng việt lớp 5

Với giải Vở bài bác tập dượt Tiếng Việt lớp 5 hoặc, cụ thể nhất khá đầy đủ Tập 1 & Tập 2 chung học viên vấn đáp những thắc mắc nhập vbt Tiếng Việt 5 kể từ cơ cầm được kiến thức và kỹ năng trọng tâm những phần Tập hiểu, Luyện kể từ và câu, Kể chuyện, Chính mô tả, Tập thực hiện văn nhằm học tập chất lượng tốt môn Tiếng Việt lớp 5.

 • VBT Tiếng Việt lớp 5 Tập 1
 • Việt Nam - Tổ quốc em – Tuần 1
 • Chính mô tả Tuần 1 trang 2
 • Luyện kể từ và câu - Từ đồng nghĩa tương quan Tuần 1 trang 3
 • Tập thực hiện văn - Cấu tạo nên của bài bác văn mô tả cảnh Tuần 1 trang 4, 5
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về kể từ đồng nghĩa tương quan Tuần 1 trang 6
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 1 trang 7, 8
 • Việt Nam - Tổ quốc em – Tuần 2
 • Chính mô tả Tuần 2 trang 8, 9
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tổ quốc Tuần 2 trang 9, 10
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 2 trang 10, 11
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về kể từ đồng nghĩa tương quan Tuần 2 trang 11, 12
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt thực hiện report đo đếm Tuần 2 trang 13
 • Việt Nam - Tổ quốc em – Tuần 3
 • Chính mô tả Tuần 3 trang 13,14
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân dân Tuần 3 trang 14,15
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 3 trang 16, 17
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về kể từ đồng nghĩa tương quan Tuần 3 trang 18, 19
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 3 trang 19, đôi mươi, 21
 • Cánh chim hoà bình – Tuần 4
 • Chính mô tả Tuần 4 trang 21, 22
 • Luyện kể từ và câu - Từ trái ngược nghĩa Tuần 4 trang 22, 23
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 4 trang 23, 24
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về kể từ trái ngược nghĩa Tuần 4 trang 25, 26
 • Tập thực hiện văn - Tả cảnh Tuần 4 trang 26, 27
 • Cánh chim hoà bình – Tuần 5
 • Chính mô tả Tuần 5 trang 28
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hòa bình Tuần 5 trang 29
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt thực hiện report đo đếm Tuần 5 trang 30
 • Luyện kể từ và câu - Từ đồng âm Tuần 5 trang 31, 32
 • Cánh chim hoà bình – Tuần 6
 • Chính mô tả Tuần 6 trang 34, 35
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hữu nghị - liên minh Tuần 6 trang 35, 36
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt thực hiện đơn Tuần 6 trang 36, 37
 • Luyện kể từ và câu - Dùng kể từ đồng âm nhằm đùa chữ Tuần 6 trang 38
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 6 trang 38, 39, 40
 • Con người với vạn vật thiên nhiên – Tuần 7
 • Chính mô tả Tuần 7 trang 40, 41
 • Luyện kể từ và câu - Từ nhiều nghĩa Tuần 7 trang 41, 42, 43
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 7 trang 43, 44, 45
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về từ không ít nghĩa Tuần 7 trang 45, 46
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 7 trang 46, 47
 • Con người với vạn vật thiên nhiên – Tuần 8
 • Chính mô tả Tuần 8 trang 47, 48
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thiên nhiên Tuần 8 trang 49, 50
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 8 trang 50, 51
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về từ không ít nghĩa Tuần 8 trang 52, 53, 54
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả cảnh Tuần 8 trang 54, 55, 56
 • Con người với vạn vật thiên nhiên – Tuần 9
 • Chính mô tả Tuần 9 trang 56, 57
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thiên nhiên Tuần 9 trang 58
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt thuyết trình, tranh biện Tuần 9 trang 59, 60
 • Luyện kể từ và câu - Đại kể từ Tuần 9 trang 60, 61, 62
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt thuyết trình, tranh biện Tuần 9 trang 62, 63, 64
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 – Tuần 10
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 1
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 2
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 3
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 4
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 5
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 6
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 1 Tiết 8
 • Giữ lấy màu xanh da trời – Tuần 11
 • Chính mô tả Tuần 11 trang 73, 74
 • Luyện kể từ và câu - Đại kể từ xưng hô Tuần 11 trang 74, 75
 • Luyện kể từ và câu - Quan hệ kể từ Tuần 11 trang 76, 77
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt thực hiện đơn Tuần 11 trang 78
 • Giữ lấy màu xanh da trời – Tuần 12
 • Chính mô tả Tuần 12 trang 79, 80
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Báo vệ môi trường xung quanh Tuần 12 trang 81, 82
 • Tập thực hiện văn - Cấu tạo nên của bài bác văn mô tả người Tuần 12 trang 82, 83
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về mối quan hệ kể từ Tuần 12 trang 84, 85
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả người Tuần 12 trang 86, 87
 • Giữ lấy màu xanh da trời – Tuần 13
 • Chính mô tả Tuần 13 trang 87, 88
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Báo vệ môi trường xung quanh Tuần 13 trang 88, 89
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả người Tuần 13 trang 90, 91, 92
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt về mối quan hệ kể từ Tuần 13 trang 92, 93, 94
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả người Tuần 13 trang 94
 • Vì niềm hạnh phúc trái đất – Tuần 14
 • Chính mô tả Tuần 14 trang 95, 96
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về kể từ loại Tuần 14 trang 97, 98
 • Tập thực hiện văn - Làm biên bạn dạng buổi họp Tuần 14 trang 98, 99
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về kể từ loại Tuần 14 trang 100, 101
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt thực hiện biên bạn dạng buổi họp Tuần 14 trang 101
 • Vì niềm hạnh phúc trái đất – Tuần 15
 • Chính mô tả Tuần 15 trang 102, 103
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Hạnh phúc Tuần 15 trang 104
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả người Tuần 15 trang 105
 • Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ Tuần 15 trang 106, 107, 108
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả người Tuần 15 trang 108, 109
 • Vì niềm hạnh phúc trái đất – Tuần 16
 • Chính mô tả Tuần 16 trang 110, 111
 • Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ Tuần 16 trang 112
 • Tập thực hiện văn - Tả người Tuần 16 trang 113
 • Luyện kể từ và câu - Tổng kết vốn liếng kể từ Tuần 16 trang 115
 • Tập thực hiện văn - Làm biên bạn dạng một vụ việc Tuần 16 trang 116, 117
 • Vì niềm hạnh phúc trái đất – Tuần 17
 • Chính mô tả Tuần 17 trang 118
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về kể từ và cấu trúc kể từ Tuần 17 trang 119, 120, 121
 • Tập thực hiện văn – Ôn tập dượt về ghi chép đơn Tuần 17 trang 121, 122
 • Luyện kể từ và câu – Ôn tập dượt về câu Tuần 17 trang 123, 124
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 – Tuần 18
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 3
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 5
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 7
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiết 8
 • VBT Tiếng Việt lớp 5 Tập 2
 • Người công dân – Tuần 19
 • Chính mô tả Tuần 19 trang 1, 2
 • Luyện kể từ và câu - Câu ghép Tuần 19 trang 2, 3
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả người (Dựng đoạn ngỏ bài) Tuần 19 trang 4, 5
 • Luyện kể từ và câu - Cách nối những vế câu ghép Tuần 19 trang 5, 6
 • Tập thực hiện văn - Luyện tập dượt mô tả người (Dựng đoạn kết bài) Tuần 19 trang 7, 8
 • Người công dân – Tuần 20
 • Chính mô tả Tuần đôi mươi trang 8
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Công dân Tuần đôi mươi trang 9
 • Tập thực hiện văn - Tả người (Chuẩn bị cho tới bài bác đánh giá viết) Tuần đôi mươi trang 10
 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vị mối quan hệ kể từ Tuần đôi mươi trang 11, 12
 • Tập thực hiện văn - Lập lịch trình hoạt động và sinh hoạt Tuần đôi mươi trang 12, 13
 • Người công dân – Tuần 21
 • Chính mô tả Tuần 21 trang 14, 15
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Công dân Tuần 21 trang 16
 • Tập thực hiện văn - Lập lịch trình hoạt động và sinh hoạt Tuần 21 trang 17
 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vị mối quan hệ kể từ Tuần 21 trang 18, 19, 20
 • Tập thực hiện văn - Trả bài bác văn mô tả người Tuần 21 trang 21
 • Vì cuộc sống thường ngày thanh thản – Tuần 22
 • Chính mô tả Tuần 22 trang 22
 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vị mối quan hệ kể từ Tuần 22 trang 22, 23
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt văn kể chuyện Tuần 22 trang 24
 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vị mối quan hệ kể từ Tuần 22 trang 25, 26
 • Tập thực hiện văn - Kể chuyện (Chuẩn bị cho tới bài bác đánh giá viết) Tuần 22 trang 26
 • Vì cuộc sống thường ngày thanh thản – Tuần 23
 • Chính mô tả Tuần 23 trang 27, 28
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trật tự động - An ninh Tuần 23 trang 28, 29
 • Tập thực hiện văn - Lập lịch trình hoạt động và sinh hoạt Tuần 23 trang 29
 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vị mối quan hệ kể từ Tuần 23 trang 30, 31
 • Tập thực hiện văn - Trả bài bác văn kể chuyện Tuần 23 trang 32
 • Vì cuộc sống thường ngày thanh thản – Tuần 24
 • Chính mô tả Tuần 24 trang 33
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trật tự động - An ninh Tuần 24 trang 33, 34, 35
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về mô tả dụng cụ Tuần 24 trang 35, 36
 • Luyện kể từ và câu - Nối những vế câu ghép vị cặp kể từ hô ứng Tuần 24 trang 36, 37
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về mô tả dụng cụ Tuần 24 trang 37, 38
 • Nhớ mối cung cấp – Tuần 25
 • Chính mô tả Tuần 25 trang 38, 39
 • Luyện kể từ và câu - Liên kết những câu nhập bài bác bằng phương pháp lặp kể từ ngữ Tuần 25 trang 39, 40
 • Tập thực hiện văn - Tả dụng cụ (Chuẩn bị cho tới bài bác đánh giá viết) Tuần 25 trang 40
 • Luyện kể từ và câu - Liên kết những câu nhập bài bác bằng phương pháp thay cho thế kể từ ngữ Tuần 25 trang 41, 42, 43
 • Tập thực hiện văn - Tập ghi chép đoạn hội thoại Tuần 25 trang 43, 44
 • Nhớ mối cung cấp – Tuần 26
 • Chính mô tả Tuần 26 trang 45
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Truyền thống Tuần 26 trang 45, 46
 • Tập thực hiện văn - Tập ghi chép đoạn hội thoại Tuần 26 trang 46, 47
 • Luyện kể từ và câu - Luyện tập dượt thay cho thế kể từ ngữ nhằm links câu Tuần 26 trang 48, 49
 • Tập thực hiện văn - Trả bài bác văn mô tả dụng cụ Tuần 26 trang 50
 • Nhớ mối cung cấp – Tuần 27
 • Chính mô tả Tuần 27 trang 51
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Truyền thống Tuần 27 trang 51, 52, 53
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về mô tả cây xanh Tuần 27 trang 54, 55
 • Luyện kể từ và câu - Liên kết những câu nhập bài bác vị kể từ ngữ nối Tuần 27 trang 56, 57
 • Tập thực hiện văn - Tả cây xanh (Chuẩn bị cho tới bài bác đánh giá viết) Tuần 27 trang 57
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 – Tuần 28
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 1
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 2
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 3
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 4
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 5
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 6
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 Tiết 8
 • Nam và phái nữ – Tuần 29
 • Chính mô tả Tuần 29 trang 66
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu chấm, chấm chất vấn, chấm than) Tuần 29 trang 67, 68
 • Tập thực hiện văn - Tập ghi chép đoạn hội thoại Tuần 29 trang 68, 69, 70, 71
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu chấm, chấm chất vấn, chấm than) Tuần 29 trang 72, 73
 • Tập thực hiện văn - Trả bài bác văn mô tả cây xanh Tuần 29 trang 73
 • Nam và phái nữ – Tuần 30
 • Chính mô tả Tuần 30 trang 74, 75
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nam và Nữ Tuần 30 trang 75, 76
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về mô tả loài vật Tuần 30 trang 77, 78
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu phẩy) Tuần 30 trang 78, 79
 • Tập thực hiện văn - Tả loài vật (Chuẩn bị cho tới bài bác đánh giá viết) Tuần 30 trang 79, 80
 • Nam và phái nữ – Tuần 31
 • Chính mô tả Tuần 31 trang 80, 81
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nam và phái nữ Tuần 31 trang 82
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về mô tả cảnh Tuần 31 trang 83, 84
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu phẩy) Tuần 31 trang 85, 86
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về mô tả cảnh Tuần 31 trang 86
 • Những người chủ sở hữu sau này – Tuần 32
 • Chính mô tả Tuần 32 trang 87
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu phẩy) Tuần 32 trang 88
 • Tập thực hiện văn - Trả bài bác văn mô tả loài vật Tuần 32 trang 89
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu nhị chấm) Tuần 32 trang 90, 91
 • Tập thực hiện văn - Tả cảnh (Chuẩn bị cho tới bài bác đánh giá viết) Tuần 32 trang 91
 • Những người chủ sở hữu sau này – Tuần 33
 • Chính mô tả Tuần 33 trang 92
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trẻ em Tuần 33 trang 93, 94
 • Tập thực hiện văn - Ôn tập dượt về mô tả người Tuần 33 trang 94
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu ngoặc kép) Tuần 33 trang 95, 96
 • Tập thực hiện văn - Tả người (Chuẩn bị cho tới bài bác đánh giá viết) Tuần 33 trang 96
 • Những người chủ sở hữu sau này – Tuần 34
 • Chính mô tả Tuần 34 trang 97, 98
 • Luyện kể từ và câu - Mở rộng lớn vốn liếng từ: Quyền và nhiệm vụ Tuần 34 trang 98, 99
 • Luyện kể từ và câu - Ôn tập dượt về vệt câu (Dấu gạch men ngang) Tuần 34 trang 101, 102
 • Tập thực hiện văn - Trả bài bác văn mô tả người Tuần 34 trang 102
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 – Tuần 35
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 3
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 5
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 7
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiết 8