giá đài tệ hôm nay

Tỷ giá chỉ TWD bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 06:35:12 15/09/2023

Chuyển thay đổi Đài Tệ (TWD) và VNĐ (VNĐ)

Tỷ giá chỉ Đài Tệ thời điểm ngày hôm nay là 1 TWD = 774,68 VND. Tỷ giá chỉ khoảng TWD được xem kể từ tài liệu của 7 ngân hàng (*) với tương hỗ thanh toán giao dịch Đài Tệ.

Bạn đang xem: giá đài tệ hôm nay

(Tỷ giá chỉ Trung bình: 1 TWD = 774,68 VND, 06:35:12 15/09/2023)

(*) Các ngân hàng gồm những: Ngân Hàng Á Châu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Indovina, Kiên Long, MSB, Sacombank, TPB.

Xem tăng đối chiếu tỷ giá chỉ TWD

Bảng tỷ giá chỉ Đài Tệ (TWD) bên trên 7 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá chỉ Đài Tệ tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá chỉ cao nhất; màu đỏ ứng với giá chỉ thấp nhất vô cột.

Xem tăng tóm lược tình hình tỷ giá chỉ TWD thời điểm ngày hôm nay ở mặt mũi dưới

Dựa vô bảng đối chiếu tỷ giá chỉ TWD bên trên 7 ngân hàng phía trên, Webgia.com van lơn tóm lược tỷ giá chỉ theo đòi 2 group chủ yếu như sau:

Ngân sản phẩm mua Đài Tệ (TWD)

Xem thêm: 10 / 10 bằng mấy

+ Ngân sản phẩm MSB đang được mua sắm chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 677,00 VND

+ Ngân sản phẩm MSB đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 687,00 VND

+ Ngân sản phẩm BIDV đang được mua sắm chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 685,94 VND

+ Ngân sản phẩm Indovina đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 753,00 VND

Ngân sản phẩm bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân sản phẩm TPB hiện tại đang bán chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 782,00 VND

+ Ngân sản phẩm ACB hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 775,07 VND

+ Ngân sản phẩm MSB hiện tại đang bán chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 842,00 VND

+ Ngân sản phẩm Sacombank hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 915,00 VND

Tỷ giá chỉ Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá chỉ TWD tiên tiến nhất thời điểm ngày hôm nay 15/09/2023 - Web giá

4.0 bên trên 731 tiến công giá

Xem thêm: bảo hiểm thai sản cho người không đi làm