feco3+h2so4 đặc nóng

FeCO3 H2SO4 quánh nóng

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả thăng bằng phương trình lão hóa khử, tự cách thức thăng tự electron. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc bài bác tập luyện tương quan.

Bạn đang xem: feco3+h2so4 đặc nóng

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một số trong những phương trình liên quan:

  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
  • FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ chất hóa học đằm thắm FeCO3 và H2SO4 xảy ra

Nhiệt phỏng thường

3. Cân tự phản xạ FeCO3 + H2SO4 tự cách thức thăng tự electron

Fe+2CO3 + H2S+6O4 → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + CO2 + H2O

Quá trình lão hóa : 2x

Quá trình khử: 1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S+6 + 2e → S+4

Đặt thông số phù hợp tao được

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4. Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Đốt cháy FeS dẫn đến thành phầm là Fe2O3 và SO2 thì một phân tử FeS sẽ

A. nhận 7 electron.

B. nhận 15 electron.

C. nhường nhịn 7 electron.

D. nhường nhịn 15 electron.

Câu 2. Cho theo thứ tự những hóa học sau: Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét. Số phản xạ oxi hoá - khử là:

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

=> Ko phải

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

=> Ko phải

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2(SO4)3 ko tác dụng

Câu 3. Cho sơ loại phản ứng: FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Tổng thông số (các số vẹn toàn, tối giản) của toàn bộ những hóa học những hóa học là bao nhiêu?

A. 7.

B. 9.

C. 14.

D. 25

Câu 4. SO2 + KMnO4 + H2O→ K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. (Hệ số là những số vẹn toàn tối giản). Số phân tử KMnO4 bị khử là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Những đánh giá và nhận định sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Kim loại Fe với tính khử tầm.

(2) Ion Fe2+ bền lâu Fe3+.

(3) Fe bị thụ động nhập H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng với nồng độ Fe tối đa.

(5) Trái khu đất tự động cù và Fe là vẹn toàn nhân thực hiện Trái Đất với kể từ tính.

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá và nhận định chính là

A. 3

B. 4

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ nhập không gian dễ dẫn đến lão hóa trở thành Fe3+

(3) đúng

(4) chính, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng với nồng độ Fe tối đa.

(5) sai, vì như thế kể từ ngôi trường Trái Đất sinh rời khỏi tự sự hoạt động của những hóa học lỏng dẫn điện

(6) chính, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy với 4 tuyên bố đúng

Câu 6. Có 4 hỗn hợp đựng riêng biệt biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl với láo nháo CuCl2. Nhúng vào cụ thể từng hỗn hợp một thanh Fe vẹn toàn hóa học. Số tình huống xẩy ra bào mòn năng lượng điện hóa là

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án D

Để xẩy ra quy trình bào mòn năng lượng điện hóa cần thiết thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện:

+ Có 2 năng lượng điện đặc biệt không giống bản

+ 2 năng lượng điện đặc biệt xúc tiếp thẳng hoặc con gián tiếp với nhau

+ 2 năng lượng điện đặc biệt được nhúng nhập nằm trong 1 hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Có 2 tình huống thỏa mãn: Fe nhúng nhập hỗn hợp CuCl2 và Fe nhúng nhập hỗn hợp CuCl2 + HCl

Câu 7. Sắt(III) hiđroxit là hóa học rắn gray clolor đỏ ửng. Công thức của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. FeCO3.

D. Fe3O4.

Câu 7. Dung dịch ZnSO4 với láo nháo tạp hóa học là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại này tại đây nhằm làm sạch sẽ hỗn hợp ZnSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng kẽm vì như thế với phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Sau khi sử dụng dư Zn, Cu tạo nên trở thành ko tan được tách thoát khỏi hỗn hợp và nhận được hỗn hợp ZnSO4 tinh ranh khiết.

Không người sử dụng Mg vì như thế với phản ứng:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

Sau phản xạ với dd MgSO4 tạo trở thành, vì vậy ko tách được hỗn hợp ZnSO4 tinh ranh khiết.

Câu 8. Cho những cặp hóa học sau: (a) Fe + HCl; (b) Zn + CuSO4; (c) Ag + HCl (d) Cu + FeSO4; (e) Cu + AgNO3; (f) Pb + ZnSO4. Những cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. a, c, d.

B. c, d,e, f.

C. a,b, e

D. a, b, c, d, e, f.

Xem đáp án

Đáp án C

(c), (d), (f) Không phản ứng

Các phản xạ xẩy ra là: (a), (b), (e)

(a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(b) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

(e) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

----------------------------

Xem thêm: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

Trên trên đây VnDoc tiếp tục gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ lão hóa khử: FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O. Hy vọng mang lại lợi ích mang lại chúng ta nhập quy trình học hành, áp dụng giải những dạng thắc mắc bài bác tập luyện phương trình tương quan.

Các bạn cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một số trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài bác tập luyện Hóa 12, Giải bài bác tập luyện Toán lớp 12, Giải bài bác tập luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.