dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

hint-header

Cập nhật ngày: 01-10-2022

Bạn đang xem: dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được


Chia sẻ bởi: Lò Thị Quý


Thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng không được dùng để làm giải thích

B

Hiện tượng quang đãng – vạc quang

C

Hiện tượng giao phó bôi khả năng chiếu sáng

D

Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt của pin quang đãng điện

Chủ đề liên quan

Nội dung đa phần của thuyết lượng tử thẳng phát biểu về

A

Sự tồn bên trên những tình trạng giới hạn nhập vẹn toàn tử.

B

Sự vạc xạ và hít vào khả năng chiếu sáng của vẹn toàn tử.

C

Sự tạo hình những vạch quang đãng phổ của vẹn toàn tử.

D

Cấu tạo nên những vẹn toàn tử và phân tử.

Phát biểu này tại đây không thuộc về thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng của Anhxtanh?

A

Khi vẹn toàn tử đem kể từ tình trạng giới hạn đem tích điện cự phách tình trạng giới hạn đem tích điện thấp thì vẹn toàn tử vạc rời khỏi một photon.

B

Chùm khả năng chiếu sáng đơn sắc đem tần số f, những photon đều tương tự nhau, từng photon đem tích điện ε = hf.

C

Chùm khả năng chiếu sáng là chùm những photon và độ mạnh chùm sáng sủa tỉ trọng với số photon vạc rời khỏi nhập 1s.

D

Trong chân ko, photon cất cánh với vận tốc dọc từ những tia sáng sủa.

Sóng siêu thanh và sóng khả năng chiếu sáng đều

A

đem véc tơ vận tốc tức thời hạn chế khi lên đường kể từ bầu không khí nhập nước.

B

đem thực chất là sóng năng lượng điện kể từ.

C

được cấu trúc kể từ những photon.

D

đem hiện tượng lạ nhiễu xạ khi gặp gỡ vật cản.

Trong thang sóng năng lượng điện kể từ thì

A

tia tử nước ngoài dễ dàng thực hiện ion hóa hóa học khí nhất.

B

tia γ đem tích điện photon lớn số 1.

C

khả năng chiếu sáng trông thấy đem véc tơ vận tốc tức thời nhỏ nhất.

D

sóng vô tuyến năng lượng điện đem tần số lớn số 1.

Trong những khả năng chiếu sáng đơn sắc tím, lam, đỏ chót và lục khả năng chiếu sáng thể hiện nay tính phân tử rõ ràng nhất là ánh sáng

Khi chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc đỏ chót kể từ bầu không khí nhập nước, tớ thấy tia sáng sủa này vẫn đang còn red color là vì

A

bước sóng hạn chế một lượng ko đáng chú ý.

B

véc tơ vận tốc tức thời photon truyền nội địa hạn chế.

C

tích điện photon thay cho thay đổi theo dõi bước sóng.

D

tần số của photon ko thay đổi.

Chọn câu vấn đáp không đúng. Các hiện tượng lạ tương quan cho tới tính unique tử của khả năng chiếu sáng là

B

sự vạc quang đãng của những hóa học.

C

hiện tượng lạ nghiền sắc khả năng chiếu sáng.

Chọn tuyên bố sai:

A

Theo thuyết lượng tử thì tích điện của một chùm sáng sủa đơn sắc ngay số vẹn toàn đợt lượng tử tích điện.

B

Nguyên tử, phân tử hít vào khả năng chiếu sáng cũng Tức là bọn chúng hít vào photon.

C

Các electron nhập sắt kẽm kim loại khi hít vào photon và bay thoát khỏi sắt kẽm kim loại đều phải có sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời cân nhau.

D

Sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng càng cụt thì thể hiện nay tính phân tử càng rõ rệt.

Với chùm khả năng chiếu sáng kích ứng đem bước sóng xác lập, những electron quang đãng năng lượng điện bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại sẽ sở hữu động năng thuở đầu cực lớn khi

A

tích điện nhưng mà electron nhận được là lớn số 1.

B

bọn chúng ở sát mặt phẳng sắt kẽm kim loại.

C

photon khả năng chiếu sáng cho tới đem tích điện lớn số 1.

D

công bay của electron có mức giá trị nhỏ nhất.

Trong những tình huống này tại đây electron được gọi là electron quang đãng năng lượng điện ?

Xem thêm: the prime minister was determined to remain in office

A

Electron đưa đến nhập hóa học buôn bán dẫn.

B

Electron quang đãng năng lượng điện là electron nhập mặt hàng năng lượng điện thường thì.

C

Electron bứt rời khỏi kể từ catốt của tế bào quang đãng năng lượng điện.

D

Electron bứt rời khỏi khi bị nung lạnh lẽo nhập ống tia X.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, khả năng chiếu sáng được tạo nên trở thành vị những hạt:

Trong chân ko, một khả năng chiếu sáng đơn sắc đem bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là vận tốc khả năng chiếu sáng nhập chân ko. Năng lượng của phôtôn ứng với khả năng chiếu sáng đơn sắc này là

A

B

C

D

Gọi h là hằng số Plăng. Với khả năng chiếu sáng đơn sắc đem tần số f thì từng phôtôn của khả năng chiếu sáng cơ đem tích điện là

A

.

B

.

C

.

D

.

Nếu nhập một môi trường xung quanh, tớ hiểu rằng bước sóng của lượng tử tích điện khả năng chiếu sáng (phôtôn) hf vị , thì phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh nhập trong cả cơ vị

A

c/f.

B

c/f.

D

f/c.

Gọi h là hằng số Plăng, c là vận tốc khả năng chiếu sáng nhập chân ko. Giới hạn quang đãng năng lượng điện 0 của một sắt kẽm kim loại đem công bay A được xác lập vị công thức này sau đây

A

.

B

.

C

.

D

.

Một sự phản xạ đơn sắc là bức xạ

A

đem véc tơ vận tốc tức thời xác lập nhập chân ko.

B

chỉ dựa vào vùng khả năng chiếu sáng trông thấy.

C

bao gồm những photon đem tích điện tương tự nhau.

D

có tần số dựa vào nguyệt lão ngôi trường nhập trong cả.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố này tại đây đúng?

A

Phôtôn ứng với khả năng chiếu sáng đơn sắc đem tích điện càng rộng lớn nếu như ánh cơ đem tần số càng rộng lớn.

B

Năng lượng của phôtôn hạn chế dần dần khi phôtôn rời khỏi xa xôi dần dần mối cung cấp sáng sủa.

C

Phôtôn tồn bên trên nhập cả tình trạng đứng yên tĩnh và tình trạng vận động.

D

Năng lượng của từng loại phôtôn đều cân nhau.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố này tại đây sai?

A

Ánh sáng sủa được tạo nên trở thành vị những phân tử gọi là phôtôn.

B

Trong chân ko, những phôtôn cất cánh dọc từ tia sáng sủa với vận tốc 3.108m/s.

C

Phôtôn chỉ tồn bên trên nhập tình trạng vận động. Không đem phôtôn đứng yên tĩnh.

D

Năng lượng của những phôtôn ứng với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau là như nhau.

Nội dung đa phần của thuyết lượng tử thẳng nói đến

A

sự tạo hình những vạch quang đãng phổ của vẹn toàn tử.

B

sự tồn bên trên những tình trạng giới hạn của vẹn toàn tử hiđrô.

C

Xem thêm: skill 1 unit 3 lớp 9

cấu trúc của những vẹn toàn tử, phân tử.

D

sự vạc xạ và hít vào khả năng chiếu sáng của vẹn toàn tử, phân tử.