dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 94,511

Chọn đáp án A

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím đem sang trọng red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím đem đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím chuyển màu sắc.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím đem sang trọng màu xanh da trời.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào là tại đây đúng lúc rằng về sự việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là việc hòa tan một hóa học vô nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học bên dưới tính năng của dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm Lúc hóa học cơ tan nội địa hoặc ở hiện trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học nào là tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng sở hữu các 

A. ion trái khoáy dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 sở hữu nằm trong độ đậm đặc mol, hỗn hợp sở hữu pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua chuyện sự phân li của H2O) sở hữu những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ

D. H+, NO3-, HNO3, H2O