dung dịch metylamin trong nước làm

Câu hỏi:

27/03/2020 50,215

A. phenolphtalein hoá xanh

Bạn đang xem: dung dịch metylamin trong nước làm

C. quì tím hóa xanh

Đáp án chủ yếu xác

D. phenolphtalein ko thay đổi màu

Chọn đáp án C

Dung dịch metylamin làm phenolphtalein hóa hồng, quỳ tím hóa xanh

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự phối hợp những phân tử nhỏ (monome) trở nên phân tử rộng lớn (polime) bên cạnh đó hóa giải những phân tử nhỏ (thí dụ H2O) được gọi là

A. sự trùng ngưng

B. sự tổng hợp

C. sự polime hóa

D. sự trùng hợp

Câu 2:

Tên gọi của peptit sở hữu công thức H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH là

A. Gly-Ala

B. Val-Ala

C. Ala-Val

D. Ala-Gly

Câu 3:

Hỗn phù hợp X bao gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, sinh đi ra 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt không giống, a gam X phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được 0,01 mol ancol và m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 25,00

B. 12,02

C. 12,16

Xem thêm: hình nón được tạo thành như thế nào

D. 11,75

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Tất cả những amino axit đều sở hữu số nguyên vẹn tử hiđro vô phân tử là số lẻ;

(2) Muối phenylamoni clorua ko tan vô nước;

(3) Tại nhiệt độ chừng thông thường, metylamin và đimetylamin là những hóa học khí;

(4) Trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly mạch hở sở hữu 4 nguyên vẹn tử oxi;

(5) Tại ĐK thông thường, những amino axit là những hóa học lỏng.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 5:

Chia 2m gam láo lếu phù hợp X bao gồm nhì sắt kẽm kim loại sở hữu hoá trị ko thay đổi trở nên 2 phần cân nhau. Cho phần 1 tan không còn vô hỗn hợp HCl (dư) chiếm được 2,688 lít H2. Nung lạnh lẽo phần 2 vô oxi (dư) chiếm được 4,26 gam láo lếu phù hợp oxit. Giá trị của m là

A. 4,68

B. 1,17

C. 3,51

D. 2,34.

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đây không đúng?

A. Etyl fomat sở hữu phản xạ tráng bạc

B. Tại ĐK thông thường, tristearin là hóa học lỏng

C. Triolein sở hữu phản xạ với nước brom

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

D. Thủy phân etyl axetat chiếm được ancol etylic.