đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Câu hỏi:

27/08/2019 49,271

Bạn đang xem: đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

D. glucozo

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Tinh bột bao gồm những gốc α – glucozơ link cùng nhau nên những khi thủy phân vô hỗn hợp axit loãng tiếp tục tớ nhận được glucozơ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Glucozơ bị khử vày hỗn hợp AgNO3 vô NH3

B. Amilopectin với cấu tạo mạch phân nhánh

C. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom

D. Xenlulozơ với cấu tạo mạch phân nhánh

Câu 2:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều phải sở hữu tài năng nhập cuộc phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2

B. thủy phân

C. tráng gương

D. trùng ngưng

Câu 3:

Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic.Trong những hóa học bên trên, số hóa học vừa phải với tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc vừa phải với tài năng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Saccarozơ với tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem thêm: 2/9/1945

B. Hiđro hóa trọn vẹn glucozo vày H2 (Ni, t0) nhận được sobitol.

C. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ vô hỗn hợp H2SO4 đun rét nhận được fructozơ.

D. Tinh bột hòa tan chất lượng tốt nội địa và etanol

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn với vị ngọt, dễ dàng tan nội địa.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong hỗn hợp, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo ra phức greed color lam.

(d) Khi thủy phân trọn vẹn lếu láo phù hợp bao gồm tinh ma bột và saccarozơ vô môi trường xung quanh axit, chỉ nhận được một loại monosaccarit.

(e) Khi đun rét glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 nhận được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều thuộc tính với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

Số tuyên bố đích là

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

So sánh đặc điểm của glucozơ, tinh ma bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 hóa học đều dễ dàng tan nội địa và đều phải sở hữu những group -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, sót lại glucozơ, tinh ma bột, saccarozơ đều rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

(3) Cả 4 hóa học đều bị thủy phân vô môi trường xung quanh axit.

(4) Khi nhóm cháy trọn vẹn 4 hóa học bên trên đều nhận được số mol CO2 và H2O đều nhau.

(5) Cả 4 hóa học đều là những hóa học rắn, white color.

Trong những đối chiếu bên trên, số đối chiếu ko đích là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Xem thêm: công thức hình tam giác

TÀI LIỆU VIP VIETJACK