định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bình chọn:

4.2 bên trên 175 phiếu

Bạn đang xem: định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm1. Định nghĩa Xem cụ thể

Câu căn vặn 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Một đoàn tàu vận động phát xuất từ 1 ngôi nhà ga...

Xem câu nói. giải

Câu căn vặn 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11Cho hàm số... Xem câu nói. giải

Câu căn vặn 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Vẽ vật dụng thị của hàm số...

Xem câu nói. giải

Câu căn vặn 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11Viết phương trình đường thẳng liền mạch... Xem câu nói. giải

Câu căn vặn 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem câu nói. giải

Câu căn vặn 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11Bằng khái niệm, hãy tính đạo hàm của những hàm số:... Xem câu nói. giải Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Giải bài bác 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và Xem câu nói. giải

Bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính (bằng ấn định nghĩa) đạo hàm của từng hàm số sau bên trên những điểm tiếp tục chỉ ra

Xem câu nói. giải

Bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Chứng minh rằng hàm số Xem câu nói. giải Bài 6 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Viết phương trình tiếp tuyến của lối hypebol Xem câu nói. giải

Bài 7 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Một vật rơi tự tại theo gót phương trình

Xem câu nói. giải