để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Câu hỏi:

14/01/2022 36,639

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

Bạn đang xem: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều trúng.

Đáp án chủ yếu xác

Trong Lúc nhập tài liệu mang đến bảng, ham muốn xóa một phiên bản ghi đã và đang được lựa chọn, tao tiến hành một trong những thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete bên trên keyboard.

Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thanh lọc đi ra list học viên “Nam” nhập lớp, tao thực hiện:

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tao nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án , rồi gõ nhập chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tao click con chuột vào trong 1 dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Câu 2:

Trong Lúc nhập tài liệu mang đến bảng, ham muốn chèn thêm 1 phiên bản ghi mới nhất, tao thực hiện: Insert  ...........

A. Record 

B. New Rows 

C. Rows 

D. New Record

Câu 3:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

(3) Chọn dù đem tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm tiến hành được việc thanh lọc theo gót dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 4:

Trong Access, ham muốn in tài liệu đi ra giấy má, tao thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 5:

Để bố trí tài liệu ngôi trường này tê liệt hạn chế dần dần tao lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án  

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

Câu 6:

Khẳng toan này sau đấy là sai?

A. Lọc là 1 trong những khí cụ của hệ QT CSDL được chấp nhận lần đi ra những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu một trong những ĐK này tê liệt đáp ứng lần kiếm 

B. Lọc tìm kiếm được những phiên bản ghi trong vô số bảng thỏa mãn nhu cầu với ĐK lọc

C. Sử dụng thanh lọc theo gót dù tài liệu đang được lựa chọn nhằm lần nhanh chóng những phiên bản ghi đem tài liệu trùng với dù đang được chọn

Xem thêm: công thức tính điện dung

D. Sử dụng thanh lọc theo gót khuôn nhằm lần những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn phức tạp