đề thi toán lớp 5 giữa học kì 2Với 50 đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 được biên soạn và tinh lọc kể từ đề đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn nước giúp học viên ôn luyện đạt điểm trên cao vô bài xích đua Toán lớp 5.

Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5 giữa học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 bạn dạng word với câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vô vần âm trước đáp án đúng

Bài 1 (0,5 điểm) : Phân số Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2 (0,5 điểm) : ) Số phù hợp điền vô vị trí chấm: 12m3 40dm3 = ..... m3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3 (1,0 điểm) : Số thập phân phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4 (0,5 điểm) : Một hình thang có tính nhiều năm nhị lòng theo thứ tự là 26cm và 64cm, độ cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5 (0,5 điểm) : Số phù hợp vô vị trí chấm: 2,4 giờ =…phút

A.90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6 (1,0 điểm) : Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 9dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Tự luận

Bài 1 : Đặt tính rồi tính (2đ):

a, 3giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút -7 giờ 30 phút

c, 3 phút 15 giây × 3

d, 18 giờ 36 phút : 6

Bài 2 (1,0 điểm) : Tính bằng phương pháp thuận tiện: 9,5 × 4,7 + 9,5 × 4,3 + 9,5

Bài 3 (2,0 điểm) : Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 4m . Người tao quét dọn vôi tường xung xung quanh căn chống và xà nhà . Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ là 7,8 m2 .

Bài 4 (1,0 điểm) : ).Hình vỏ hộp chữ nhật Phường được xếp vày những hình lập phương nhỏ cân nhau. Nếu tô color toàn bộ những mặt mũi của hình Phường thì số hình lập phương nhỏ được tô nhị mặt mũi là từng nào hình?

Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần 1

Bài 1 : Đúng ghi Đ , sai ghi S vô dù ̇Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) a) 4m3 59dm3 = 4,59dm3

Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) b) 1689dm3 = 1,689m3

Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) c) 1,5 giờ = 90 phút

Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) d) 2 ngày 6 giờ = 26 giờ

Khoanh tròn xoe vô thành phẩm đúng:

Bài 2 : 25% của một số trong những là 100. Hỏi số này là từng nào ?

a) 40

b) 400

c) 25

d) 250

Bài 3 : Một hình thang với khoảng nằm trong nhị lòng là 9,5m và độ cao là 6,8m thì diện tích S hình thang cơ là:

Xem thêm: một trong những tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở trung quốc là

a) 32m2

b) 323m2

c) 646m2

d) 64,6m2

Bài 4 : Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 2m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,2m. Vậy thể tích là:

a) 3,6m3

b) 36m3

c) 47m3

d) 4,7m3

Bài 5 : Nối phỏng nhiều năm 2 lần bán kính hình tròn trụ với chu vi của hình tròn trụ tương ứng:

Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

Phần 2

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :

21,63 x 2,05

26,64 : 37

12 phút đôi mươi giây x 4

Bài 2 : Tính độ quý hiếm biểu thức sau :

14,7 + 0,35 x 3,78 – 10,8

(2,8 + 1,6) x 0,5 : 2

Bài 3 : Tìm x, biết :

x – 1,4 = 1,9 + 3,7

61,6 – x = 216,72 : 4,2

Bài 4 : Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật với độ dài rộng đo trong thâm tâm bể là: nhiều năm 4m, rộng lớn 3m, cao 1,8m và 80% thể tích của bể đang xuất hiện nước.

Hỏi:

a)Trong bể chứa chấp từng nào lít nước ? (Biết 1dm3 = 1 lít nước)

b) Mức nước vô bể cao từng nào mét ?

Bài 5 : Có 22 chai chứa chấp được 16,5 lít sữa. Hỏi 48 chai như vậy chứa chấp được từng nào lít sữa?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Câu 1 (2,0 điểm) : Đặt tính và tính:

a. 859,92 + 964,08

b. 170,29 – 9,537

c. 46,02 x 32,7

d. 15,33 : 4,2

Câu 2 (1,0 điểm) : Tìm x:

a. x + 4,64 = 9,26 + 1,9

b. 16 x x = 64,8

Câu 3 (1,0 điểm) : Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) (3,855 + 6,005) x 2

b) 8,3 x 9,7 – 6,9 : 2,3

c) (59,6 + 19,44) x 2

d) 3,4 x 5 + 12,3 : 4

Câu 4 (1,0 điểm) : Nối

a) 247 tạ = ………… kilogam

b) 3m2 2dm2 = ………… cm2

c) 5m3 = ………… dm3

d) Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) giờ = ………… phút

Câu 5 (1,5 điểm) : Một thửa ruộng hình chữ nhật với chu vi là 180m, chiều rộng lớn 40m. Người tao trồng rau sạch bên trên thửa ruộng, khoảng cứ 100m2 nhận được 12kg rau củ. Hỏi bên trên cả thửa ruộng người tao nhận được từng nào tạ rau củ xanh?

Câu 6 (1,0 điểm) : Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 2,8m, chiều rộng lớn 1,4m, độ cao 1,3m. Hỏi bể cơ chứa chấp được rất nhiều nhất từng nào lít nước? (Biết rằng 1 lít = 1 dm3)

Câu 7 (2,0 điểm) : Lúc 8 giờ một phần hai tiếng một xe hơi chở mặt hàng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời là 45 km/giờ. Đến 9h một phần hai tiếng một xe hơi phượt cũng kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời là 65 km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng . Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt đuổi theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

................................

................................

................................

Xem thử

Xem thêm thắt những Đề đua Toán lớp 5 tinh lọc, hoặc khác:

  • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 (15 đề)

  • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và bài xích luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

Loạt bài xích Đề đua Toán 5 với đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-5.jsp