đề thi tiếng việt lớp 3



Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên gom Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả thân phụ sách)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả thân phụ sách)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần đôi mươi (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả thân phụ sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả thân phụ sách)

Bài tập luyện từng ngày lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 3

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài xích tập luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi gọi một quãng văn bạn dạng trong số phiếu gọi. Đảm bảo gọi đích thị vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích gọi, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy tờ và cây táo con cái nằm trong sinh sống vô một quần thể vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm cành hoa giấy tờ nở đỏ ối rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân thiết cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy tờ thưa :

- Táo ơi! Cậu đã trải xấu xí quần thể vườn này. Cậu nên chuồn ngoài điểm trên đây nhằm lấy khu vực mang lại tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, yên lặng. Ít lâu sau, nó chính thức đâm chồi các cái lá tròn xoe, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, hương thơm thơm ngát phảng phất nhẹ nhàng vô dông tố. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở nên những ngược táo nhỏ blue color. Đầu ngày thu, những ngược táo to tát, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu ngôi nhà vườn chuồn dạo bước. Ông với tay trẩy mang lại con cháu bao nhiêu ngược táo. Cô nhỏ bé ăn và luôn luôn mồm ca ngợi ngon. Cây hoa giấy tờ buồn thấy lúc không một ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng giã lá xanh rì, thì thầm thì yên ủi chúng ta :

- Quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn chúng ta thì mang lại sắc hoa và bóng đuối.

Giờ thì cây hoa giấy tờ tiếp tục hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn này mô tả vẻ đẹp nhất của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện đặt lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm cành hoa giấy tờ nở đỏ ối rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các cái lá rất hiếm.

C. Nở rời khỏi những cành hoa sở hữu hương thơm thơm ngát nhè nhẹ nhàng.

Câu 3: Câu hoa giấy tờ tiếp tục thưa gì với cây táo sau thời điểm thấy vẻ bề ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã trải mang lại quần thể vườn thêm thắt tươi tắn đẹp nhất.

B. Cậu thực hiện xấu xí quần thể vườn, chuồn nơi khác mang lại tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang lại quần thể vườn thêm thắt chật hẹp.

Câu 4:  Sau thấy lúc nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy tờ tiếp tục cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy sung sướng.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn bực.

C. Nó cảm nhận thấy lo ngại.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút rời khỏi bài học kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ sở hữu nghĩa như thể nhau vô bài xích gọi.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ rời khỏi những câu khiến cho được dùng vô bài xích gọi. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vết nhì chấm hoặc vết phẩy thay cho mang lại dù vuông trong khúc văn sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

       Trong rừng hoa ngôi nhà bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa mươi giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là một trong cây chão leo dằng dịt. Hoa nở trở nên từng chùm ở nách lá, nụ hoa blue color lục, khi hoa nở có màu sắc vàng vô cùng nhẹ nhàng (màu thiên lí). Hương thơm ngát lan vô đêm tối và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân thiết thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang nhộn nhịp, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ từ thân thiết chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon thân phụ thường niên, kể từ gốc cây và thân thiết chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi trở nên tân tiến.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham ô quan lại một cảnh quan của giang sơn tớ.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến du ngoạn cơ. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan tuy nhiên em tiếp tục cho tới tham ô quan lại.

- Nêu Đặc điểm nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi gọi một quãng văn bạn dạng trong số phiếu gọi. Đảm bảo gọi đích thị vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích gọi, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán Đường Lâm (Ba Vì, Hà Thành ngày nay), thực hiện nha tướng tá mang lại Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả đàn bà mang lại, lại mang lại quyền thống trị Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn làm thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu rời khỏi căn vặn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn kinh khủng, sai sứ quý phái cầu cứu giúp quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán mong muốn nhân VN sở hữu loàn tuy nhiên lấy quân xâm chiếm, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao lấy thiệt nhiều phi thuyền, theo dõi sông Bạch Đằng tiến bộ vô VN.

      sành tin cẩn, Ngô Quyền với những tướng tá bàn lược mưu chước. Ôngliền sai lấy cọc đóng góp xuống nhì mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân lấy thuyền nhẹ nhàng rời khỏi khiêu chiến rồi fake thất bại nhằm dụ địch xua đuổi theo dõi. Quả nhiên Hoằng Thao trúng kế tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, văng mạng bị tiêu diệt tuy nhiên tấn công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống vội vàng, thuyền vướng cọc tuy nhiên lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tấn công, bắt và làm thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cẩn, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn lại và rút về.Ngô Quyền tiếp tục quấy tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc cần thấp thỏm, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền sở hữu quan hệ thế nào với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân chuồn căn vặn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện con gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ thân nuôi của tớ.

C. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ thân ruột của tớ.

Câu 3: Ngô Quyền tiếp tục nghĩ về rời khỏi mưu chước gì nhằm tiêu xài khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân chuồn tấn công quân Nam Hán.

B. Ông sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm trọng yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi vô những phi thuyền của quân Nam Hán vô đêm tối.

Câu 4: Cuộc pk tiếp tục ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng lấy những phi thuyền của tớ tiến bộ vô VN, quân tớ bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý đồ vật của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng kế tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm kinh khủng, quân tớ dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa thế nào so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng biệt sở hữu vô bài xích gọi và phân bọn chúng trở nên 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng biệt địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt vô bài xích gọi bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu sở hữu dùng kể từ ngữ em vừa vặn tìm kiếm được ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh rì, chúng ta sở hữu ngửi thấy hương thơm thơm ngát đuối của bông lúa non ko ? Trong cái vỏ xanh rì cơ, sở hữu một giọt sữa White thơm ngát, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ nhộn nhịp lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng trĩu vì như thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm vừa vặn nhất, người tớ gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cụt cho 1 người chúng ta quốc tế nhằm thích nghi và phân bua lòng thân thiết ái của em với chúng ta.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có vị trí, tháng ngày, năm, tiếng đầu thư, tiếng cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động trình làng về tay.

+ Lí vì thế viết lách thư.

+ Bày tỏ lòng thân thiết ái của em dành riêng cho chính mình.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi gọi một quãng văn bạn dạng trong số phiếu gọi. Đảm bảo gọi đích thị vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích gọi, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa sở hữu một cô nhỏ bé sinh sống nằm trong u vô một túp lều giành giật dột nhừ tuy nhiên cơ là một trong nhỏ bé gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ý nhỏ bé lại bị bệnh dịch vô cùng nặng trĩu tuy nhiên vì như thế ngôi nhà túng thiếu nên ko sở hữu chi phí mua sắm dung dịch trị, và cô nhỏ bé vô nằm trong buồn buồn bực.

Một chuyến đang được ngồi khóc mặt mày đàng đột nhiên sở hữu một ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại căn vặn. Khi biết sự tình ông già nua thưa với cô bé:

- Cháu hãy vô rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ to tát nhất vô rừng hái lấy một cành hoa có một không hai bên trên cơ. Bông hoa ấy sở hữu từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được vị đấy ngày.

Cô nhỏ bé ngay lập tức vô rừng và rất mất thời gian sau mới mẻ nhìn thấy cành hoa White cơ. Phải trở ngại lắm cô mới mẻ trèo lên được nhằm lấy cành hoa, tuy nhiên khi kiểm điểm chỉ tồn tại một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ sở hữu tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được vị đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay lập tức sử dụng tay xé nhẹ nhàng dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ và cành hoa cũng theo dõi này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều mà đến mức không hề kiểm điểm được nữa. Từ cơ trần thế gọi cành hoa ấy là cành hoa cúc White nhằm nói tới lòng hiếu hạnh của cô ý nhỏ bé cơ giành cho u bản thân.

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô nhỏ bé sở hữu thực trạng sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô nhỏ bé sinh sống với u vô cảnh túng thiếu nàn.

B. Cô nhỏ bé sinh sống với cha mẹ vô sang chảnh, trang trọng.

C. Cô nhỏ bé không cha mẹ, sinh sống ở ven đàng.

Câu 2: Ông lão tiếp tục thưa gì với cô nhỏ bé sau thời điểm biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những cành hoa bên trên gốc cây cổ thụ to tát nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một cành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ to tát nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái cành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô nhỏ bé lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô nhỏ bé nghĩ về cành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục đẹp tuyệt vời hơn.

B. Vì cô nhỏ bé nghĩ về cành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô nhỏ bé nghĩ về cành hoa nhiều cánh nhỏ là cành hoa đặc trưng nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, cành hoa cúc White hình tượng mang lại điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người đàn bà.

B. Biểu tượng của việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống đời thường, em thể hiện tại sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình vị những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Đặc điểm được dùng vô mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ sở hữu ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu sở hữu hình hình họa đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa xăm nom lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn mập mạp. Hàng ngàn cành hoa là hàng trăm ngàn ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ngàn ánh nến vô xanh rì. Tất cả đều lóng lánh, lung linh vô nắng và nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen ngòm,...đàn đàn lũ lũ cất cánh chuồn cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) nêu tình yêu, xúc cảm của em với anh hùng em yêu thương mến vô một mẩu truyện tiếp tục học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu anh hùng em yêu thương mến.

- Nêu lí vì thế em yêu thương mến anh hùng cơ.




Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem thêm thắt đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán lớp 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã sở hữu tiếng giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật anh thanh niên trong truyện lặng lẽ sa pa

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.




Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học