đề sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, lạ mắt nhất của cách mệnh VN nhập giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành đôi khi nhì trọng trách cách mệnh không giống nhau ở nhì miền giang sơn.

Bạn đang xem: đề sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách rời thực hiện nhì miền với nhì cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam phát triển thành điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thiết nhì phe.

D. chiến đấu kháng cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới nhất của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhì miền triển khai nhì trọng trách không giống nhau nằm trong phụ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh công cộng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: ngày hôm qua đâu rồi

B loại vì chỉ phản ánh Điểm sáng, ko phản ánh lạ mắt của cách mệnh việt nam giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm sáng của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.