đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với yêu tinh trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với yêu tinh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Tìm cặp phân số cân nhau trong số phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng toan nào là sau đó là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích thị trong số câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ Tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy các bạn nào là vấn đáp đích thị.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính thời gian nhanh nếu như với thể):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên chất lượng tốt là 9 em.

a) Tính số học viên chất lượng tốt của lớp.

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) số học viên khá vì như thế 80% số học viên chất lượng tốt. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên chất lượng tốt và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ dùng giành thể hiện nay số lượng kilomet hoa trồng vô vườn trong phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và ngôi nhà Mai trồng số hoa cân nhau.

D) Tổng số hoa ngôi nhà Lan và Mai trồng được vì như thế tổng số hoa ngôi nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 chuyến tiếp tục, với 4 chuyến xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm là: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: messenger không gửi được tin nhắn có dấu chấm than đỏ

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính kí thác hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả thân phụ đáp án trên

Câu 7: Khẳng toan nào là tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng liền mạch bị phân chia vì như thế điểm O.

D) Tia không biến thành số lượng giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm theo lần lượt là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay phép tắc tính: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua đua thân phụ tổ làm việc của một đội nhóm phát triển được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc chất lượng tốt của tất cả team nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin đích thị hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhị điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào là trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái khoáy của phép tắc tính Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái khoáy sánh sinh nhị phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm đùa vô khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở quần thể vườn thú; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian trá nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm đùa ở quần thể cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục đùa từng nào giờ ở khi cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhị điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung với vô cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu khá đầy đủ, Thầy/Cô hí hửng lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề thi đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và xẻ túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên chất lượng tốt toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm khá đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong số bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: lấy lại mật khẩu bảo hiểm xã hội khi quên email