đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 3

TOP 14 Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời tạo nên, Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường, hùn những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề thiệt chất lượng nhằm ôn thi đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 hiệu suất cao.

Với 14 đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 với đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma mãnh trận tất nhiên, còn làm thầy cô xây đắp đề thi đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 mang lại học viên của tôi theo đuổi công tác mới nhất. Mời thầy cô và những em nằm trong vận chuyển miễn phí:

Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 3

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đuổi Thông tư 27

  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sống
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đuổi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được gọi là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính nhiều năm những cạnh được mang lại nhập hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm vội vàng 9 đợt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật cơ là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng này tại đây với 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng này tại đây không thể xẩy ra Khi gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí với mệnh giá bán 10 000 đồng chuồn mua sắm cây bút chì. quý khách hàng mua sắm không còn 15 000. quý khách hàng Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong số quy tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đấy là báo giá được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu tổng hợp và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm này có mức giá giắt nhất? Sản phẩm này có mức giá rẻ mạt nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa từng nào cái cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa với 4 quần thể nuôi gà, từng quần thể có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau khoản thời gian buôn bán chuồn một trong những gà thì nông trại của bác bỏ sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa đang được buôn bán chuồn từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm hoàn toàn có thể mua sắm được không ít loại nhất.

Câu 13

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá giắt nhất.

Bút chì có mức giá rẻ mạt nhất.

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Mai đang được mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai đang được mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 cái thước kẻ.

- Mai đang được mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 cái thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa với số kê là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đang được buôn bán chuồn số kê là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em hoàn toàn có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi đồ gia dụng nghịch tặc, 1 khối rubik và một hộp sáp màu sắc. Tổng số chi phí mua sắm tía loại dụng cụ cơ là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm thân quen với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng biệt câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền nước ta.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố tổng hợp và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đuổi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan sát hình vẽ sau và cho biết thêm điểm này là trung điểm của AC?

Câu 1

A. Điểm G
B. Điểm B
C. Điểm D
D. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết lách bên dưới dạng số La Mã là:

A. I
B. II
C. V
D. X

Câu 3. Số 13 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn tao được số:

A. 10 000
B. 13 000
C. 13 050
D. trăng tròn 000

Câu 4. Nhận tấp tểnh này tại đây không chính về khối lập phương?

A. Khối lập phương với toàn bộ 8 đỉnh
B. Khối lập phương với toàn bộ 8 mặt
C. Khối lập phương với toàn bộ những cạnh vì chưng nhau
D. Khối lập phương với toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12
B. 24
C. 48
D. 56

Câu 6. Hôm ni là loại Năm, ngày 28 mon 7. Còn một tuần nữa là cho tới sinh nhật Hiền. Sinh nhật Hiền là loại bao nhiêu ngày bao nhiêu mon mấy?

A. Thứ Năm, ngày 5 mon 8
B. Thứ Năm, ngày 21 mon 7
C. Thứ Tư, ngày 3 mon 8
D. Thứ Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà mua sắm 5 quyển vở, từng quyển giá bán 12 000 đồng. Hà fake cô bán sản phẩm 3 tờ chi phí như là nhau thì vừa phải đầy đủ. Vậy 3 tờ chi phí Hà fake cô bán sản phẩm với mệnh giá bán là:

A. 2 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 10 000 đồng
D. trăng tròn 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho bảng số liệu tổng hợp sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa nhập bảng số liệu tổng hợp bên trên vấn đáp những câu hỏi:

a) quý khách hàng Hoa cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) quý khách hàng Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) quý khách hàng này cao nhất? quý khách hàng này thấp nhất?

................................................................................................................................

d) quý khách hàng Hồng cao hơn nữa chúng ta Cúc từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................

Câu 10.Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................

= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào☐

a) Số 27 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật với 6 mặt mày, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mày đều là hình vuông vắn.☐

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân với 4.☐

d) 23 565 < 23 555 ☐

Câu 12. Giải toán

Một nông ngôi trường với 2 520 cây chanh, số km cam vội vàng 3 đợt số km chanh. Hỏi nông ngôi trường cơ với toàn bộ từng nào cây chanh và cây cam?

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 13. Trong ví với 3 tờ chi phí 10 000 đồng, trăng tròn 000 đồng, 50 000 đồng. Không coi nhập ví lôi ra 2 tờ chi phí. Viết những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

D

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) quý khách hàng Hoa cao 140 centimet.

b) quý khách hàng Huệ cao 143 centimet.

c) So sánh: 130 < 135 < 140 < 143.

Vậy chúng ta Huệ tối đa, chúng ta Cúc thấp nhất.

d) quý khách hàng Hồng cao hơn nữa chúng ta Cúc là:

135 – 130 = 5 (cm)

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) (20 354 – 2 338) × 4

= 18 016 × 4

= 72 064

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= 56 037 – 33 429

= 22 608

Câu 11.

a) Số 27 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000 (Đ)

Giải thích: Số 27 048 ngay gần với số 30 000 rộng lớn số trăng tròn 000. Nên Khi thực hiện tròn trặn số 27 048 cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.

b) Khối vỏ hộp chữ nhật với 6 mặt mày, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mày đều là hình vuông vắn (S)

Giải thích:Khối vỏ hộp chữ nhật với 6 mặt mày, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt mày đều là hình chữ nhật.

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân với 4 (S)

Giải thích:Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân với chính nó.

d) 23 565 < 23 555 (S)

Giải thích:23 565 >23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông ngôi trường cơ với số km cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông ngôi trường cơ với toàn bộ số km chanh và cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. Các kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

Có thể lôi ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ trăng tròn 000 đồng.

Có thể lôi ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể lôi ra 1 tờ trăng tròn 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm thân quen với chữ số La Mã. Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền nước ta. Ôn luyện về một trong những đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo phỏng nhiều năm, đo lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học: Điểm ở thân thích, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trặn, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

Một số nguyên tố tổng hợp và phần trăm.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo đuổi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

Câu 1

A. 14 m
B. 14 cm
C. 15 m
D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có một lít dầu rán. Mẹ đang được người sử dụng không còn 350 ml nhằm rán gà. Hỏi u sót lại từng nào mi–li–lít dầu?

A. 450 ml
B. 550 ml
C. 650 ml
D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa với diện tích S 50 cm2 được phân thành 5 phần cân nhau. Diện tích từng phần là:

A. 10 cm2
B. 15 cm2
C. trăng tròn cm2
D. 25 cm2

Câu 4. Điền số tương thích nhập dù trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

Câu 4

A. 2 000
B. 6 000
C. 8 000
D. 10 000

Câu 5. Số ngay tắp lự trước của số 90 000 là:

A. 91 000
B. 89 000
C. 89 999
D. 90 001

Câu 6. Các kĩ năng Khi xe cộ xe hơi dịch rời cho tới ngã tư đường là:

Câu 6

A. Xe hoàn toàn có thể chuồn thẳng
B. Xe ko thể rẽ phải
C. Xe chắc chắn là rẽ trái
D. Xe hoàn toàn có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu loại Sáu là ngày 28 mon 7 thì ngày 2 mon 8 nằm trong năm này là ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

A. Thứ Tư
B. Thứ Năm
C. Thứ Sáu
D. Thứ Bảy

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Số?

Câu 8

a) Túi đàng trọng lượng .......... gam

b) Túi muối hạt trọng lượng ............... gam

c) Túi đàng và túi muối hạt trọng lượng toàn bộ ........... gam

d) Túi đàng nặng nề rộng lớn túi muối hạt .............. gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng tổng hợp số thành phầm tái mét chế của chúng ta học viên lớp 3 thực hiện được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số thành phầm tái mét chế

12

14

15

Dựa nhập bảng bên trên, mang lại biết:

a) Lớp 3A thực hiện được từng nào thành phầm tái mét chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp này thực hiện được không ít thành phầm tái mét chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số thành phầm tái mét chế cả 3 lớp thực hiện được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một siêu thị với 1242 cái áo, siêu thị đang được buôn bán \frac{1}{6} số áo. Hỏi siêu thị cơ sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Hình vuông với 4 góc vuông và 4 cạnh nhiều năm cân nhau.

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn hoàn thành khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn hoàn thành khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng hoàn thành trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 gọi là chục nhị xăng – ti – mét nhị.

e) Trong một hình tròn trụ, phỏng nhiều năm 2 lần bán kính vì chưng 1/2 phỏng nhiều năm nửa đường kính.

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Túi đàng trọng lượng 800 gam

b) Túi muối hạt trọng lượng 400 gam

c) Túi đàng và túi muối hạt trọng lượng toàn bộ 1 200 gam

d) Túi đàng nặng nề rộng lớn túi muối hạt 400 gam

Câu 9.

Câu 9

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A thực hiện được 12 thành phầm tái mét chế.

b) Lớp 3C thực hiện được không ít thành phầm tái mét chế nhất.

c) Tổng số thành phầm tái mét chế cả tía lớp thực hiện được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa sản phẩm này đã buôn bán số cái áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa sản phẩm cơ sót lại số cái áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 cái áo.

Câu 13.

a) Hình vuông với 4 góc vuông và 4 cạnh nhiều năm cân nhau.

Đ

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn hoàn thành khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn hoàn thành khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng hoàn thành trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 gọi là chục nhị xăng – ti – mét nhị.

S

e) Trong một hình tròn trụ, phỏng nhiều năm 2 lần bán kính vì chưng 1/2 phỏng nhiều năm nửa đường kính.

S

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu một điểm, riêng biệt câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền nước ta. Ôn luyện về một trong những đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo phỏng nhiều năm, đo lượng.

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học: Điểm ở thân thích, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trặn, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Một số nguyên tố tổng hợp và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

5

2

5

1

7

6

Số điểm

2,5

1

5,5

1

Xem thêm: tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

3,5

6,5

>> Mời chúng ta vận chuyển tệp tin tư liệu nhằm coi tăng nội dung chi tiết