để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu hỏi:

17/01/2022 8,706

A. read ( < biến chuyển tệp > , < list biến chuyển > ); 

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

B. readln ( < biến chuyển tệp > , < list biến chuyển > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list biến chuyển > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

 read ( < biến chuyển tệp > , < list biến chuyển > );

 readln ( < biến chuyển tệp > , < list biến chuyển > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều biến chuyển đơn, những thành phần xa nhau chừng vì như thế vết phẩy.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm ngỏ tệp ở chính sách hiểu tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < biến chuyển tệp >); 

B. reset ( < biến chuyển tệp >); 

C. restart ( < biến chuyển tệp >); 

D. rewrite ( < biến chuyển tệp >); 

Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến chuyển tệp là:

Xem thêm: nêu cấu tạo và chức năng của da

A. < biến chuyển tệp > := < thương hiệu tệp >; 

B. < thương hiệu tệp > := < biến chuyển tệp >;

C. assign ( < biến chuyển tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < biến chuyển tệp > );

Câu 4:

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến chuyển tệp mang lại trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang lại biến chuyển tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp 

C. Mở tệp nhằm hiểu tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

A. write (< biến chuyển tệp > , < list thành quả >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành quả >);

C. writeln (< biến chuyển tệp > , < list thành quả >); 

Xem thêm: hình nón được tạo thành như thế nào

D. Cả đáp án A và C đều đúng